SERVIS

Pri servise Vášho vozidla vždy dodržiavame aktuálne technologické postupy a odporúčania výrobcu. Dôvodom je bezpečnosť, správna funkcia a zabezpečenie bezchybného chodu Vášho vozidla. Aby boli naši zamestnanci schopní vykonávať všetky práce riadne a efektívne, absolvujú každý rok všetky výrobcom organizované školenia. Máme k dispozícii všetky potrebné špeciálne nástroje a prístroje, potrebné na rýchlu a správnu diagnostiku porúch. Každú predpísanú servisnú prehliadku Vám potvrdíme pečiatkou a podpisom do Servisnej knižky.

V tomto dokumente zároveň nájdete plán odporúčanej údržby Vášho vozidla. Aj preto je správne vedená Servisná knižka najdôležitejší hodnotný dokument preukazujúci servisnú históriu vozidla. Naši technici pri servisnom procese od okamihu otvorenia zákazky až do jej ukončenia striktne dodržiavajú výrobcom špecifikované vysoké štandardy. Pri všetkých opravách používame výlučne originálne náhradné dielce, čím udržiavame prevádzkyschopnosť Vášho vozidla na optimálnej úrovni v rámci celej jeho životnosti. Naším každodenným cieľom je poskytnúť Vám vysokú mieru kvality poskytovaných služieb, ktorú od našich značiek oprávnene očakávate.

Ponuka služieb

 • záručný a pozáručný servis vozidiel značky Volvo,
 • mechanické, klampiarske a lakovacie práce, vrátane lakovania ALU karosérie,
 • dodanie a montáž Originálneho príslušenstva a náhradných dielcov,
 • zabezpečenie odvozu a dovozu Vášho vozidla (Pick Up servis),
 • výmena letných a zimných pneumatík vrátane uskladnenia,
 • optická geometria,zabezpečenie STK a EK priamo v areály spoločnosti,
 • ručné umytie exteriéru a interiéru vozidla, čistenie sedadiel a čalúnenia,
 • zapožičanie náhradného vozidla,
 • bezplatný odvoz v rámci BA,
 • nonstop asistenčná služba
 • sme zmluvným partnerom poisťovne Allianz

Asistenčná služba

Pomoc v núdzi 24 hodín denne

Aby Vám Vaše vozidlo Volvo slúžilo k úžitku i radosti, nech už sa vydáte kamkoľvek, poskytujeme Vám pre pokoj mysle, balík asistenčných služieb. V prípade nepredvídaných udalostí je pre Vás vždy pripravená cestná asistenčná služba každého druhu. Pomôžeme Vám v prípade nepojazdnosti Vášho vozidla následkom poruchy alebo nehody na Slovensku i v zahraničí. Asistenčná centrála je Vám k dispozícii 24 hodín denne na telefónnych číslach:

 • Volvo Assistance: +421 2 58252186

Výhody balíka asistenčných služieb môžete využiť počas celého záručného obdobia Vášho vozidla.

Kontakty servis VOLVO

E-mail: servisvolvo@topautobratislava.sk

Ing. Branislav Škodáček

Vedúci servisu Volvo - Bory
Mobil: +421 905 756 556
E-mail: skodacek@topautobratislava.sk

Michal Burdátš

Servisný poradca Volvo - Bory
Mobil: +421 918 685 545
E-mail: podhraday@topautobratislava.sk

Ján Kurel

Servisný poradca Volvo - Bory
Mobil: +421 918 685 610
E-mail: garai@topautobratislava.sk

Milan Garai

Servisný poradca pre klamp. a lakýrnicke práce Volvo - Bory
Mobil: +421 908 969 632
E-mail: garai@topautobratislava.sk

Peter Matušovič

Záručný technik Volvo - Bory
Mobil: +421 905 756 056
E-mail: matusovic@topautobratislava.sk

Michal Horváth

Technický poradca Volvo - Bory
Mobil: +421 908 969 196
E-mail: horvath@topautobratislava.sk

Mgr. Dagmar Vavrušková

Asistentka servisu Volvo - Rožňavská
Mobil: +421 917 715 360
E-mail: vavruskova@topautobratislava.sk

Andrej Végh

Servisný poradca Volvo - Rožňavská
Mobil: +421 905 989 276
E-mail: vegh@topautobratislava.sk

Michal Krajačič

Servisný poradca Volvo - Rožňavská
Tel.:  +421 907 989 599
E-mail: krajacic@topautobratislava.sk

Peter Podhraday

Servisný poradca Volvo - Rožňavská
Mobil: +421 905 756 456
E-mail: podhraday@topautobratislava.sk

Peter Zachar

Servisný poradca pre klamp. a lakýrnicke práce Volvo - Rožňavská
Mobil: +421 905 250 294
E-mail: zachar@topautobratislava.sk

Rudolf Líška

Servisný poradca pre klamp. a lakýrnicke práce Volvo - Rožňavská
Mobil: +421 905 382 871
E-mail: liska@topautobratislava.sk

Peter Matušovič

Záručný technik Volvo - Rožňavská
Mobil: +421 905 756 056
E-mail: matusovic@topautobratislava.sk

Ak si želáte aby vás kontaktovali kolegovia zo servisu, prosíme vyplňte nasledovný formulár:

Please wait...