Udržiavajte dokonalé prostredie v kabíne

ÚDRŽBU KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU ZVERTE ODBORNÍKOM

Bez ohľadu na kvalitu klimatizačného systému sa jeho účinnosť a výkonnosť môže z viacerých dôvodov postupne znižovať. Keďže sa to často deje postupne, nemusíte si to všimnúť, až kým systém nedosiahne bod, v ktorom zrazu nedokáže vôbec udržať nastavenú teplotu. A nie je nič príjemné, keď nastúpite do vozidla v horúcom letnom dni a zistíte, že aj váš klimatizačný systém sa rozhodol vziať si dovolenku. Ak sa rozhodnete, aby servis Volvo pravidelne kontroloval klimatizáciu, vyhnete sa zbytočným problémom.

SKONTROLOVAŤ ALEBO OPRAVIŤ? TEST VÝKONNOSTI KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU

Vykonáme funkčnú skúšku klimatizačného systému vo vašom vozidle Volvo vrátane merania chladiaceho výkonu prúdiaceho vzduchu.

Cena: od 39 €

VYHĽADANIE PORUCHY A OPRAVA KLIMATIZAČNÉHO SYSTÉMU

Ak ste zaznamenali problémy s klimatizačným systémom, nájdeme poruchu a opravíme ju. Odmeriame tlak, vykonáme testy úniku a odčerpáme/doplníme chladivo. Skontrolujeme, opravíme a v prípade potreby vymeníme diely, napríklad sušič zásobníka, kondenzátor alebo kompresor.

Cena: od 39 €

SEDEM DÔVODOV, PREČO BY STE MALI ÚDRŽBU KLIMATIZÁCIE ZVERIŤ SERVISU VOLVO:

1 Pravidelná kontrola klimatizačného systému je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť, aby fungoval podľa očakávania a nezlyhal, keď ho najviac potrebujete (napríklad počas
letnej dovolenky).
2 Pravidelná kontrola a údržba systému je taktiež spôsob, ako zabrániť, aby sa drobné poruchy nepremenili na nákladné opravy.
3 V servise Volvo sú technici špeciálne vyškolení na vykonávanie opráv klimatizačných systémov vo vozidlách značky Volvo.
4 Servis Volvo disponuje špeciálnymi zariadeniami, ktoré sú potrebné na kontrolu a vyčistenie systému.
5 Len servisné dielne so systémom Volvo VIDA – ktorý majú všetky autorizované servisy – môžu aktualizovať softvér vo vozidlách Volvo. Aktualizácia môže optimalizovať funkciu
klimatizačného systému – napríklad ideálne nastavenie teploty a prietoku vzduchu bez ohľadu na vonkajšie podmienky.
6 Servis Volvo vždy používa originálne diely značky Volvo s cieľom zaistiť najlepšiu funkciu a kvalitu.
7 Využite príležitosť a v servise Volvo nechajte skontrolovať svoj klimatizačný systém počas pravidelnej servisnej prehliadky – jednoducho a pohodlne.