Archive for marec, 2019

Volvo Cars umiestni do vozidiel vnútorné kamery v rámci intervencie proti opitosti a rozptyľovaniu vodičov počas jazdy

Posted by Veronika Dudonova

Spoločnosť Volvo Cars predstavila nový krok vo svojom ambicióznom pláne skoncovať so smrteľnými nehodami vo svojich vozidlách a pristúpila k riešeniu problému opitosti a rozptyľovania vodičov za volantom.

 

 

Okrem jazdy nepovolenou rýchlosťou, proti ktorej je spoločnosť Volvo Cars odhodlaná bojovať obmedzením najvyššej rýchlosti svojich vozidiel, sú ďalšími dvoma najväčšími hrozbami pre bezpečnosť na cestách jazda pod vplyvom omamných látok a rozptyľovanie vodičov za volantom. Tieto tri oblasti predstavujú hlavné „medzery“ na ceste k nulovej úmrtnosti na cestách, ktorá je hlavnou víziou spoločnosti Volvo Cars, a vyžadujú si, aby sa v rámci úsilia o posilnenie bezpečnosti zamerala pozornosť aj na ľudské správanie.

 

Napríklad údaje o dopravných nehodách z amerického Úradu pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) ukazujú, že takmer 30 percent všetkých smrteľných dopravných nehôd v USA v roku 2017 mali na svedomí opití vodiči.

 

Graf – nebezpečné správanie má následky

 

Spoločnosť Volvo Cars zastáva názor, že problém opitosti a rozptyľovania vodičov počas jazdy by sa mal riešiť inštalovaním vnútorných kamier a ďalších senzorov, ktoré budú sledovať vodiča a umožnia vozidlu zasiahnuť v prípade, ak zjavne opitý alebo rozptýlený vodič nebude reagovať na výstražné upozornenia, čím predstavuje riziko vzniku nehody, ktorej následkom môže byť vážne zranenia alebo smrť.

 

Takouto intervenciou zo strany vozidla by mohlo byť obmedzenie rýchlosti, upozornenie asistenčnej služby Volvo on Call a – ako posledné opatrenie – aktívne spomalenie a bezpečné zaparkovanie vozidla.

 

„Pokiaľ ide o bezpečnosť, naším cieľom je skôr úplne sa vyhnúť dopravným nehodám než len obmedziť ich dopad v prípade bezprostrednej a nevyhnutnej zrážky,” hovorí Henrik Green, hlavný viceprezident spoločnosti Volvo Cars pre výskum a vývoj. “V takomto prípade budú kamery sledovať správanie vodiča, ktoré by mohlo viesť k vážnym zraneniam či dokonca smrti.”

 

K príkladom takéhoto správania môžeme zaradiť úplnú absenciu riadiacich vstupov počas dlhšieho časového úseku, ďalej vodičov, u ktorých systém zaregistruje, že majú dlhšie zatvorené oči alebo schádzajú z vozovky, ako aj extrémne kľučkovanie medzi jazdnými pruhmi alebo neprimerane pomalý reakčný čas.

 

Vyššie popísaný systém sledovania vodiča je dôležitým prvkom, ktorý umožní vozidlu aktívne rozhodovať s cieľom zabrániť dopravnej nehode, ktorej dôsledkom by mohli byť vážne zranenia alebo usmrtenie.

 

„K mnohým nehodám dochádza kvôli opitým vodičom,“ hovorí Trent Victor, profesor na oddelení správania sa vodičov v spoločnosti Volvo Cars. „Niektorí ľudia si stále myslia, že keď si dali drink, môžu riadiť vozidlo, a že to neovplyvní ich schopnosti. Chceme zabezpečiť, aby ľudia neboli vystavovaní nebezpečenstvu v dôsledku intoxikácie.“

 

Vnútorné kamery sa začnú zavádzať na všetkých modeloch Volvo po roku 2020 počnúc novou generáciou platformy vozidiel modulárnej architektúry SPA2 od spoločnosti Volvo. Podrobnosti o presnom počte kamier a ich umiestnení v interiéri vozidiel prenesieme v neskoršej fáze.

 

Dnešné oznámenie spoločnosti by sa malo vnímať spoločne s jej rozhodnutím obmedziť najvyššiu rýchlosť všetkých svojich vozidiel na 180 km/h od modelového roku 2021, čím chce vyslať silný signál o nebezpečenstvách jazdy nad hranicou povolenej rýchlosti.

 

Spoločnosť Volvo Cars chce začať diskusiu o tom, či majú výrobcovia automobilov právo, alebo dokonca povinnosť inštalovať do vozidiel technológiu, ktorá mení správanie ich používateľov. Obmedzenie rýchlosti ako aj inštalácia vnútorných kamier sú príkladom toho, že výrobcovia automobilov môžu prevziať aktívnu zodpovednosť za úsilie dosiahnuť nulovú bilanciu smrteľných dopravných nehôd podporovaním lepšieho správania vodičov za volantom.

 

Spoločnosť Volvo Cars predstavila aj technológiu bezpečnostného kľúča Care Key, ktorá umožňuje majiteľom vozidiel značky Volvo nastaviť obmedzenie najvyššej rýchlosti, než svoje vozidlo požičajú inému používateľovi. Technológiou budú vybavené všetky vozidlá Volvo od modelového roku 2021.

 

Technológia Care Key, monitorovacie kamery, obmedzenie rýchlosti, ako aj existujúce asistenčné systémy pre vodičov – to všetko slúži jedinému cieľu: podporiť bezpečnejšiu jazdu.

Volvo Cars oslavuje 60 rokov zdieľania poznatkov o bezpečnosti sprístupnením otvorenej digitálnej knižnice

Posted by Veronika Dudonova

Spoločnosť Volvo Cars po prvý raz sprístupní svoje poznatky o bezpečnosti v centrálnej digitálnej knižnici a vyzýva automobilový priemysel, aby ju využíval v záujme vyššej bezpečnosti na cestách.

Project E.V.A. – Volvo Cars is sharing its own research data on safety with the world

Oznámenie symbolizuje filozofiu spoločnosti, ktorou je zvyšovanie bezpečnosti prostredníctvom zdieľania poznatkov v záujme záchrany ľudských životov. Spoločnosť ohlásila tento zámer pri príležitosti 60. výročia pravdepodobne najdôležitejšieho vynálezu v dejinách automobilovej bezpečnosti – trojbodového bezpečnostného pásu.

 

Spoločnosť Volvo Cars zaviedla trojbodový bezpečnostný pás v roku 1959. Odhaduje sa, že odvtedy zachránil viac ako milión ľudských životov na celom svete, a to nielen vo vozidlách značky Volvo, ale aj mnohých ďalších značiek, predovšetkým vďaka tomu, že spoločnosť sa rozhodla podeliť o svoj vynález v záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách. Odvtedy sa pre ňu priority nezmenili a pre Volvo Cars je naďalej podstatnejší spoločenský pokrok než len samotný finančný zisk.

 

Spoločnosť Volvo Cars teraz spúšťa Projekt E.V.A. s cieľom osláviť tento míľnik a zdôrazniť, že jej tradícia zdieľania poznatkov presahuje patenty a fyzické produkty. Iniciatíva je stelesnením a oslavou 60 rokov zdieľania výskumu bezpečnosti automobilov s celým svetom, no zároveň poukazuje na zásadnú otázku nerovnosti v oblasti rozvoja bezpečnosti vozidiel.

 

Project E.V.A. – Volvo Cars is sharing its own research data on safety with the world

 

„Máme k dispozícii údaje o desiatkach tisícov reálnych dopravných nehôd, ktoré nám pomôžu zaistiť, aby boli naše automobily čo najbezpečnejšie pre všetky situácie v skutočnej premávke,“ hovorí profesorka Lotta Jakobssonová, vedúca technická špecialistka Bezpečnostného centra spoločnosti Volvo Cars. „To znamená, že naše automobily sú vyvíjané s cieľom chrániť všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, výšku, telesné dispozície či hmotnosť, teda nad rámec ‚priemernej osoby‛, ktorú reprezentujú figuríny pri nárazových skúškach.“

 

Projekt E.V.A. na základe údajov vlastného výskumu spoločnosti Volvo Cars ako aj niekoľkých ďalších štúdií ilustruje, že ženy sú pri dopravných nehodách vystavené vyššiemu riziku určitých zranení. Rozdiely medzi priemerným mužom a ženou napríklad v anatómii a sile krku vedú k tomu, že ženy sú náchylnejšie na zrnenia krčnej chrbtice.

 

Spoločnosť Volvo Cars na základe týchto štúdií a vlastných údajov o nehodách vytvorila virtuálne figuríny nárazových skúšok, aby tieto nehody lepšie pochopila a vyvinula bezpečnostné technológie, ktoré pomôžu rovnakou mierou chrániť mužov aj ženy. Prvou takouto technológiou bola technológia WHIPS na ochranu pred zraneniami krčnej chrbtice, ktorá bola zavedená v roku 1998 a prispela k unikátnemu vzhľadu sedadiel a hlavových opierok vo vozidlách značky Volvo.

 

Myšlienka uprednostňovania spoločenského pokroku je v spoločnosti Volvo Cars dodnes hnacím motorom vývoja v oblasti bezpečnosti. Automobilka vyvíja nové technológie nielen preto, aby splnila bezpečnostné normy či prešla regulačnými skúškami, ale aj preto, že údaje jej vlastného výskumu, založené na podrobnej analýze desiatok tisícov skutočných dopravných nehôd, ukazujú, kde je možné zlepšiť bezpečnosť.

 

V 80. rokoch minulého storočia sa spoločnosť Volvo Cars začala zameriavať na bočné nárazy, keď jej údaje ukázali, že pri takýchto nehodách sa zraní príliš veľa ľudí v dôsledku krátkej vzdialenosti medzi nárazom a cestujúcim. Výsledkom boli viaceré inovácie, ktoré uzreli svetlo sveta v 90. rokoch, ako napríklad systém ochrany pred bočným nárazom (SIPS), bočné airbagy alebo hlavové airbagy. Všetky tieto inovácie, ktorých základom sú výskumné údaje výskumu spoločnosti Volvo, dnes tvoria štandard automobilového priemyslu.

 

Výskumné údaje spoločnosti Volvo Cars nedávno poukázali na problém zranení driekovej chrbtice, krížovej chrbtice, a to u všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, výšku či hmotnosť. Ďalšia analýza a štúdia spoločnosti Volvo sa zameriava na nebezpečenstvá zranení vznikajúcich pri nehodách v dôsledku zídenia vozidla z cesty. Výslednou technológiou, ktorá sa prvý raz predstavila v modeli XC90 a dnes je prítomná vo všetkých vozidlách skonštruovaných na báze architektúry SPA, je technológia pohlcovania energie nárazu v sedadlách, ktorá ďaleko presahuje rámec regulačných požiadaviek pre výrobcov automobilov.

Volvo Cars zavádza do štandardnej výbavy všetkých vozidiel technológiu Care Key pre bezpečné spoločné využívanie vozidiel

Posted by Veronika Dudonova

Spoločnosť Volvo Cars predstavila technológiu bezpečnostného kľúča Care Key, ktorá umožňuje každému majiteľovi vozidla Volvo nastaviť rýchlostný limit pre seba, svoju rodinu alebo svojich priateľov. Technológia Care Key bude súčasťou štandardnej výbavy všetkých vozidiel značky Volvo od modelového roku 2021.

 

 

 

 

Technológia Care Key umožní majiteľom automobilov značky Volvo nastaviť hranicu najvyššej rýchlosti vozidla predtým, než ho požičajú členom svojej rodiny alebo mladším a neskúseným vodičom, ako sú napríklad tínedžeri, ktorí ešte len dostali vodičský preukaz.

 

Zavedeniu technológie Care Key predchádzalo oznámenie spoločnosti Volvo Cars na začiatku tohto mesiaca, že od roku 2020 obmedzí najvyššiu rýchlosť všetkých svojich vozidiel na 180 km/h, čím chce vyslať silný signál o nebezpečenstvách jazdy nad hranicou povolenej rýchlosti.

 

Generálny riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson tento mesiac uviedol, že spoločnosť chce začať rozhovory o tom, či majú výrobcovia automobilov právo, alebo dokonca povinnosť inštalovať do vozidiel technológiu, ktorá mení správanie vodičov. Teraz, keď je takáto technológia už k dispozícii, je táto otázka ešte dôležitejšia.

 

Obmedzenie rýchlosti vozidiel aj technológia bezpečnostného kľúča Care Key sú súčasťou tejto iniciatívy a názorne ukazujú, že výrobcovia automobilov môžu prevziať aktívnu zodpovednosť za úsilie dosiahnuť nulovú bilanciu smrteľných dopravných nehôd podporovaním lepšieho správania vodičov za volantom.

 

„Sme presvedčení, že výrobca automobilov má zodpovednosť prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky,“ hovorí Samuelsson. „Naše nedávne oznámenie o obmedzení rýchlosti vozidiel zapadá do tohto myslenia a technológia Care Key je jeho ďalším príkladom. Mnohí chcú svoje vozidlo využívať spoločne s rodinou a priateľmi, ale nie sú si istí, ako majú zabezpečiť, aby boli na cestách v bezpečí. Technológia Care Key predstavuje jedno z dobrých riešení tohto problému a navyše prispieva k tomu, že majiteľ vozidla môže zostať pokojný.“

 

Håkan Samuelsson – President & CEO, Volvo Car Group

 

Prvky ako obmedzenie rýchlosti či technológia Care Key môžu okrem potenciálnych bezpečnostných výhod ponúknuť vodičom vozidiel Volvo aj isté finančné výhody. Spoločnosť Volvo Cars v súčasnosti pozýva poisťovne vo viacerých krajinách na rozhovory o tom, aby ponúkli špeciálne, výhodné poistenie komunite vodičov vozidiel značky Volvo, ktorí používajú tieto bezpečnostné prvky.

 

Konkrétne ponuky a podmienky budú závisieť od okolností na miestnych trhoch, no spoločnosť Volvo Cars očakáva, že už čoskoro ohlási prvé dohody s národnými poisťovňami.

 

„Ak dokážeme podnietiť a podporiť lepšie správanie vodičov pomocou technológie, ktorá im pomôže vyhnúť sa problémom, malo by to mať logicky pozitívny vplyv aj na poistné,” dodal Samuelsson.

Bezpečné kombi s nádychom luxusu. Volvo V60 je ideálnym rodinným vozidlom

Posted by Veronika Dudonova

 

Nové modely Volvo V60 získali najvyššie možné hodnotenie v oblasti bezpečnosti pasažierov aj členov cestnej premávky. Volvo V60 však zaujme aj priestrannosťou, elegantným dizajnom a výbornými jazdnými vlastnosťami.

 

 

Spoločnosť Volvo vždy myslela na potreby rodín a je dlhodobo známa bezpečnosťou svojich automobilov. Svoje najlepšie skúsenosti zhmotnila v nových modeloch série Volvo V60, ktoré sú ideálnou rodinnou voľbou.

 

Chytré a bezpečné päťmiestne kombi Volvo V60 si dokonca v rámci britskej ankety News UK Motor Awards vyslúžilo ocenenie Rodinné auto roka 2018.

 

Rozhodli o tom čitatelia a motoristickí novinári prestížnych médií The Sunday Times, The Times, The Sun a talkSPORT.

 

 

Na hrane možného

 

Masívny úspech Volva V60 zvýraznilo testovanie nezávislej spoločnosti Euro NCAP, ktorá vykonáva nárazové skúšky automobilov. Volvo V60 spolu so sedanom S60 dostalo najlepšie možné hodnotenie – päť hviezdičiek.

 

Hodnotenie hovorí samo za seba, automobily značky Volvo sú právom považované za najbezpečnejšie na trhu.

 

Volvo V60 je na úplnej hrane možného a prináša množstvo inovatívnych technológií. Následky nehôd nielen minimalizuje, ale v prvom rade sa nehodám snaží predchádzať. Kľúčom je automatika.

 

Technológia City Safety rozpoznáva chodcov, cyklistov či väčšie zvieratá a v prípade nebezpečia automaticky spustí brzdenie. Systém Run-off road Mitigation vám zase automaticky bráni opustiť vozovku a udrží vás v správnom smere jazdy.

 

 

Ďalší užitočný systém Adaptive Cruise Control automaticky udržuje rovnakú rýchlosť vášho auta v porovnaní s autom pred vami, čím udržuje bezpečnú vzdialenosť.

 

S týmito technológiami a mnohými inými bezpečnostnými vylepšeniami budete vo Volve V60 spolu s rodinou uvoľnení a zabezpečení počas celej jazdy.

 

Nádych luxusu

 

Automobily Volvo V60 však ponúkajú oveľa viac než „len“ maximálnu možnú bezpečnosť. Už prvá séria vyrábaná od roku 2010 vyzerala dobre, ale nové Volvo V60 je dizajnovo ešte príťažlivejšie.

 

Nepýta si pozornosť prehnanou extravaganciou či výraznými farbami, no aj tak na prvý pohľad zaujme každého milovníka pekných áut. Elegantný dizajn exteriéru v sebe spája praktickosť s atletickosťou, čo vytvára jedinečnú identitu vozidla.

 

 

Nádych luxusu zažijete aj v interiéri. Päť pohodlných sedadiel a palubná doska sú dizajnované presne v duchu škandinávskej elegancie.

 

Jemné materiály a farby sa zhodujú s celosvetovo mimoriadne populárnym dizajnom švédskeho nábytku.

 

Napriek viditeľnej kompaktnosti Volvo V60 zaujme aj priestranným batožinovým priestorom so základným objemom 529 litrov, ktorý sa po sklopení zadných sedadiel zväčší až na 1364 litrov.

 

Užitočným je aj úložný priestor pod podlahou, kam si môžete schovať hodnotné predmety.

 

 

V rámci strednej triedy automobilov má Volvo V60 jeden z najväčších úložných priestorov.

 

Viacero verzií

 

Volvo V60 je dostupné vo viacerých verziách, z ktorých všetky si zachovávajú výborné jazdné vlastnosti. Konštruktéri kládli dôraz na bezpečnosť a rodinný charakter, čo však neznamená, že vám vozidlo neposkytne tiež športový zážitok z jazdy.

 

Volvo V60 je dostupné s naftovým motorom (pohon prednej nápravy) aj s benzínovým motorom (pohon všetkých kolies). Špeciálnym modelom je hybridné Volvo V60 T8 Twin Engine, ktoré disponuje kombináciou zážihového motora a elektromotora.

 

V bežnom režime zážihový motor poháňa predné kolesá, elektromotor zadné. Je však možné zapnúť aj ekologický režim, v ktorom auto poháňa iba elektromotor, pričom neprodukuje žiadne emisie.

 

Posledným prírastkom na trhu je Volvo V60 vo verzii Cross Country so zvýšeným podvozkom, ktoré je vhodné aj na jazdu v ťažšom teréne.

 

 

V rámci akciovej ponuky je nový model Volvo V60 dostupný už od 41 490 eur.

Volvo Cars zavedie na všetkých vozidlách obmedzenie rýchlosti na 180 km/h

Posted by Veronika Dudonova

 

Spoločnosť Volvo Cars ako svetový líder v oblasti bezpečnosti vysiela silný signál o nebezpečenstvách prekračovania povolenej rýchlosti a od roku 2020 zavedie na všetkých svojich vozidlách obmedzenie rýchlosti na 180 km/h.

 

„Vízia 2020“ spoločnosti Volvo Cars je jednou z najambicióznejších vízií v oblasti bezpečnosti v automobilovom priemysle. V rámci nej si spoločnosť stanovila za cieľ dosiahnuť stav, aby do roku 2020 nikto neprišiel o život ani sa vážne nezranil v žiadnom novom vozidle značky Volvo. Uvedomuje si však, že len samotné technológie k tomuto cieľu nepovedú a nezabezpečia želanú „nulu“. Volvo Cars preto rozširuje svoju víziu o ďalší aspekt a odteraz sa v nej zameriava aj na správanie vodičov.

 

Prieskum spoločnosti Volvo Cars identifikoval tri zostávajúce problematické oblasti z hľadiska bezpečnosti, ktoré predstavujú takzvané „medzery“ v jej ambícii úplne skoncovať s vážnymi a smrteľnými zraneniami pri jazde na jej automobiloch. Jednou z najmarkantnejších je prekračovanie povolenej rýchlosti.

 

„Volvo je lídrom v oblasti bezpečnosti: vždy sme boli a vždy budeme,“ uviedol prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Håkan Samuelsson. „Vďaka nášmu prieskumu vieme, kde sú problematické oblasti, pokiaľ ide o skoncovanie s vážnymi a smrteľnými zraneniami v našich vozidlách. A aj keď obmedzenie rýchlosti nie je liek na všetko, stojí to za to, ak tým dokážeme zachrániť čo len jediný život.“

 

Spoločnosť okrem obmedzenia najvyššej rýchlosti skúma aj možnosti, ako by mohla kombinácia inteligentného obmedzenia rýchlosti a technológie zónového monitorovania (tzv. geofencing) v budúcnosti automaticky obmedzovať rýchlosť automobilov v okolí škôl a nemocníc.

 

„Chceme začať diskusiu o tom, či výrobcovia automobilov majú právo, či snáď dokonca povinnosť inštalovať do vozidiel technológiu, ktorá mení správanie vodičov, aby sme riešili veci, ako je prekračovanie povolenej rýchlosti, jazda pod vplyvom omamných látok či rozptyľovanie vodičov,“ uviedol Samuelsson. „Na túto otázku nemáme zatiaľ spoľahlivú odpoveď, ale verím, že by sme mali túto diskusiu viesť a byť v nej priekopníkom.“

 

Problém s prekračovaním rýchlosti spočíva v tom, že palubné bezpečnostné technológie v automobiloch a dizajn ich inteligentnej infraštruktúry nad hranicou určitej rýchlosti už nestačia na to, aby v prípade nehody zabránili vážnym a smrteľným zraneniam. Preto v mnohých západných krajinách platia rýchlostné obmedzenia, no napriek tomu zostáva prekračovanie povolenej rýchlosti všadeprítomným problémom a jednou z najčastejších príčin úmrtnosti na cestách.

 

Dodnes dostávajú milióny ľudí každoročne rok pokuty za prekročenie povolenej rýchlosti. Údaje o dopravných nehodách z amerického Úradu pre bezpečnosť cestnej premávky ukazujú, že až 25 percent všetkých obetí na životoch pri dopravných nehodách v USA v roku 2017 malo na svedomí práve prekročenie rýchlosti.

 

„Ľudia si jednoducho neuvedomujú nebezpečenstvo spojené s rýchlosťou,“ upozorňuje Jan Ivarsson, jeden z popredných bezpečnostných expertov spoločnosti Volvo Cars.

 

„Ako ľudia všetci chápeme nebezpečenstvo spojené s hadmi, pavúkmi a výškami. Ale čo sa týka rýchlosti, to už veľmi nie,“ pokračuje Ivarsson. „Ľudia v určitej dopravnej situácii často jazdia príliš rýchlo a zle prispôsobujú rýchlosť v súvislosti s touto dopravnou situáciou a svojimi vodičskými schopnosťami. Musíme podporiť lepšie správanie vodičov na cestách a pomôcť ľuďom uvedomiť si a predovšetkým pochopiť, že jazda nad hranicou povolenej rýchlosti je nebezpečná.“

 

Okrem prekračovania rýchlosti existujú ďalšie dve problematické oblasti, ktoré pre spoločnosť Volvo Cars predstavujú spomenuté „medzery na ceste k nule“ (nulovej úmrtnosti). Rovnako zjavným problémom ako prekračovanie povolenej rýchlosti (a rovnako náročným na elimináciu) je jazda pod vplyvom omamných látok. Jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog je vo väčšine sveta nezákonná, no napriek tomu je dodnes jednou z hlavných príčin zranení a smrteľných úrazov na cestách.

 

Druhou problematickou oblasťou je rozptyľovanie vodiča. Vodiči, ktorí sa rozptyľujú mobilnými telefónmi alebo iným spôsobom, kvôli ktorému sa plne nesústreďujú na riadenie vozidla, sú ďalšou významnou príčinou smrteľných dopravných nehôd. V mnohých ohľadoch sú rovnako nebezpeční ako opití vodiči.

 

Spoločnosť Volvo Cars predstaví nápady na riešenie problematických otázok jazdy pod vplyvom omamných látok a rozptyľovania vodičov za volantom na špeciálnom bezpečnostnom podujatí 20. marca vo švédskom Göteborgu.

——————————-

Čo skontrolovať pri kúpe jazdeného vozidla Volvo? Postupujte podľa týchto 5 rád

Posted by Veronika Dudonova

 

Kúpa jazdeného auta sa spája s viacerými rizikami, ktoré sa stočenými kilometrami či skrytými chybami nekončia. Všetkým nástrahám však dokážete predísť, ak si jazdené vozidlo vyberiete u certifikovaného predajcu. Vo Volvo Bory vám ponúkame iba jazdené automobily, ktoré spĺňajú prísne kritéria stanovené samotným výrobcom.

 

 

Kúpa jazdeného vozidla Volvo má viacero výhod, ktoré sa týkajú prevažne peňažnej stránky. Ušetríte na celkovej sume, poistení a spravidla si ani nemusíte zaobstarať vysoký leasing, ktorý vás zaťaží na niekoľko rokov.

 

Samozrejme, protiváhou výhod je možná poruchovosť a nevyhnutnosť investícií do opráv. Riziká kúpy jazdeného auta však môžete minimalizovať tým, že zodpovedne pristúpite k jeho výberu.

 

Vo väčšine prípadoch však kupci pristupujú k detailnej kontrole auta až po jeho zakúpení. Napríklad, keď narazia na prvý problém a postupne sa nedostatkov začne objavovať viac.

 

„Ľudia nás často oslovia až po kúpe. Dokonca zabúdajú aj na takú triviálnosť, akou je kontrola VIN čísla. Pritom to nie je žiadna platená služba. Veľa sa dá zistiť aj z garančného systému, kde vidíme garančné opravy, pri ktorých sú uvádzané konkrétne kilometre,“ opisuje svoje skúsenosti Branislav Škodáček, workshop manager Volvo Bory.

 

 

Preto sme pre vás spísali päť základných rád, vďaka ktorým sa pri kúpe jazdeného vozidla Volvo nepopálite:

 

1. Preskúmajte históriu auta

 

Zrejme najdôležitejšou súčasťou kontroly by malo byť zoznámenie sa s históriou vozidla – odkiaľ pochádza, koľko má najazdené a koľkokrát bolo v minulosti predané. Pracovníci autorizovaných predajní by vám tieto informácie mali sprostredkovať priamo na mieste.

 

Všetky tieto údaje si však môžete overiť aj sami pomocou VIN čísla.

 

Ide o jedinečný číselný kód, ktorý slúži na identifikáciu konkrétneho auta a mapuje celú jeho históriu. Býva vyrazený na viacerých miestach auta a ak ho zadáte do vyhľadávača webu vincheck.cz, o vybranom aute sa dozviete zaujímavé podrobnosti.

 

 

2. Skontrolujte jeho vizuálny stav

 

Samozrejmosťou by mala byť aj dôsledná vizuálna obhliadka auta. Nebuďte zbrklý, venujte tomu čas a okrem exteriéru a interiéru skontrolujte aj stav pneumatík a podvozku. Nebojte sa pýtať autorizovaných predajcov na konkrétne detaily.

 

 

Veľkým nepriateľom ojazdených vozidiel je korózia. Tú najčastejšie nájdete na podvozku, okrajoch dverí a v okolí blatníkov.

 

O  stave vozidla dokáže veľa napovedať aj stav interiéru. Podivný zápach vlhkosti svedčí o zatopení vodou, ktorá sa do vozidla mohla dostať aj kvôli nedostatočnej oprave po autonehode.

 

„Vo Volvo Bory robíme podrobnú vstupnú prehliadku každého vozidla z ponuky certifikovaných jazdených vozidiel Volvo. Máme na to približne 100-bodový program, podľa ktorého pracovníci skontrolujú mechanický stav vozidla, jeho výbavu a podľa toho auto ocenia,“ hovorí Škodáček.

 

3. Vyskúšajte si ho

 

Najlepšie poznatky o aute získate priamo spoza volantu. Kupovať automobil bez vyskúšania je hazardom, a preto si vždy dohodnite testovaciu jazdu. Ak vám predávajúci ponúka iba možnosť sa zviesť, pravdepodobne niečo skrýva. Vo Volvo Bory pritom nie je testovacia jazda žiadnym problémom.

 

Počas nej vám bude robiť spoločnosť vyškolený predajca, ktorý vám predvedie detaily auta a zodpovie všetky prípadné otázky.

 

 

Nemusíte sa pritom obávať žiadneho nátlaku zo strany predajcu. Naším cieľom je, aby testovacia jazda pre vás bola zážitkom, počas ktorého si vyskúšate všetky prednosti vyhliadnutého auta.

 

4. Zvážte, čo potrebujete

 

Ponuka jazdených automobilov je pomerne široká, a preto si dôkladne premyslite, vozidlo s akou výbavou by bolo pre vás najvhodnejšie. Pred kúpou si zodpovedajte tie isté otázky, ktoré by ste si kládli pri kúpe úplne nového automobilu.

 

Zvážte, koľko chcete investovať do paliva a na aké príležitosti budete automobil používať. Portál moneysavingexpert.com napríklad uvádza, že automobily na naftový pohon sa viac hodia na dlhé cesty, kým benzínové na kratšie.

 

 

Pokiaľ v našej ponuke overených jazdených vozidiel Volvo nenájdete model, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám, nemusíte zúfať, robiť kompromisy a dokonca ani hľadať inde. O všetko sa postaráme my a vyhovujúce vozidlo vám vyhľadáme a doručíme. Napríklad aj priamo zo Švédska.

 

5. Chráňte sa kúpou od autorizovaného predajcu

 

Tento tip sme naznačili už v predchádzajúcich bodoch. Pri kúpe jazdeného vozidla Volvo od neautorizovaného predajcu by ste síce šikovným vyjednávaním mohli ušetriť nejaké to euro, no úroveň odborných rád a servisu sa pravdepodobne nevyrovná autorizovaným predajcom.

 

Poriadne zvážte, či ste ochotný riskovať, že s kúpeným autom skončíte do niekoľkých dní v oprave.

 

 

Veríme, že vám tieto rady uľahčia kúpu jazdeného vozidla, no ak chcete mať istotu výbornej kúpy, vyberte si overené jazdené Volvo z ponuky T.O.P. AUTO Bratislava. Okrem výhodnej ceny vám garantujeme celú servisnú históriu áut a ich bezchybný stav.

 

 

 

 

Spoločnosť Volvo Cars pokračuje v elektrifikácii svojich modelov

Posted by Veronika Dudonova

 

Automobilka Volvo Cars minulý týždeň urobila významný krok smerom k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti elektrifikácie, keď predstavila zmodernizované a novovyvinuté elektrifikované varianty pohonných jednotiek, ktoré budú v budúcnosti dostupné v rámci celej modelovej ponuky.

 

Spoločnosť zmodernizovala svoje súčasné plug-in hybridné pohonné jednotky T8 a T6 Twin Engine a zároveň potvrdila, že plug-in varianty budú teraz k dispozícii pre každý model, ktorý vyrobí.

 

Okrem toho Volvo Cars predstaví v nasledujúcich mesiacoch rad mild-hybridov, počnúc vznetovými a zážihovými verziami SUV modelov XC90 a XC60.

 

V týchto mild-hybridoch si zákazníci budú môcť po prvýkrát vyskúšať pokročilý systém rekuperácie kinetickej energie pri brzdení od spoločnosti Volvo, ktorý v spojení s jej existujúcimi spaľovacími motormi tvorí nový integrovaný elektrifikovaný pohonný systém s novým označením „B“.

 

Tento nový pohonný systém, elektrifikovaný prostredníctvom elektronického brzdového systému s rekuperáciou energie, ponúka vodičom až 15-percentné zníženie spotreby paliva a emisií pri jazde v reálnych podmienkach.

 

Nový elektronický brzdový systém spolupracuje so systémom na rekuperáciu energie a rekuperáciou kinetickej energie pri brzdení znižuje spotrebu paliva a emisie.

 

Automobilka Volvo Cars v súlade so svojou stratégiou a za podpory mimoriadne silného dopytu zvýšila svoju výrobnú kapacitu tak, aby až 25 percent celkovej výroby mohli tvoriť vozidlá s plug-in hybridným pohonom Twin Engine. Okrem toho očakáva, že jej nové pohonné jednotky označené písmenom „B“ sa postupne stanú novým štandardom a spoločnosť sa tak priblíži k svojmu cieľu, aby všetky jej vozidlá boli v polovici budúceho desaťročia elektrifikované.

 

Nové a zmodernizované pohonné jednotky sa predstavia vo väčších vozidlách značky Volvo postavených na modulárnej platforme SPA.

 

Zmodernizovaný plug-in hybridný systém T8 Twin Engine s výkonom 420 koní má nový akumulátor s pokročilým dobíjaním prostredníctvom elektronického brzdového systému. Pohonná jednotka T8 poskytuje približne o 15 percent dlhší dojazd a je k dispozícii vo všetkých modeloch radov 90 a 60.

 

Modernizovaná verzia plug-in hybridného systému T6 Twin Engine s menšou kapacitou sa tiež kombinuje s novým akumulátorom a technológiou elektronického brzdenia. Aj táto pohonná jednotka ponúka približne o 15 percent dlhší dojazd a je k dispozícii pre kombi V60 a sedan S60.

 

Model XC90 bude dostupný ako mild-hybridný variant so zážihovým alebo vznetovým motorom s označením B5 alebo mild-hybridný variant so zážihovým motorom s označením B6.

 

V prípade modelu XC60 si zákazníci budú môcť vybrať buď mild-hybrid so zážihovým alebo vznetovým motorom s označením B5, mild-hybrid B4 so vznetovým motorom alebo mild-hybrid B6 so zážihovým motorom. Zážihový variant B5 bude mať v ponuke pohon predných alebo všetkých kolies.

 

SUV model XC40 značky Volvo založený na menšej kompaktnej modulárnej platforme tiež  dostane novú elektrifikovanú verziu, konkrétne plug-in hybridný systém T5 Twin Engine so zážihovým motorom. Neskôr pribudne aj druhá plug-in hybridná verzia T4 Twin Engine.

——————————-