Archive for máj, 2020

Každý model Volvo odteraz s rýchlostným limitom 180 km/h a technológiou bezpečnostného kľúča Care Key

Posted by Veronika Dudonova

 

Každé nové vozidlo značky Volvo sa bude odteraz dodávať s obmedzenou najvyššou rýchlosťou 180 km/h, čím spoločnosť Volvo Cars plní svoj minuloročný sľub o zavedení takéhoto obmedzenia. Ide tým nad rámec dopravných a právnych predpisov v snahe vyplniť zostávajúce biele miesta, ktoré ju delia od vytúženého stavu, keď na cestách už nebude dochádzať k žiadnym smrteľným nehodám ani vážnym zraneniam.

 

The refreshed Volvo S90 Recharge T8 plug-in hybrid in Platinum Grey

 

Okrem obmedzenia rýchlosti bude každé vozidlo Volvo vybavené technológiou bezpečnostného kľúča Care Key, ktorá umožní vodičom nastaviť si ďalšie obmedzenia maximálnej rýchlosti vozidla, napríklad predtým, ako vozidlo požičajú rodinnému príslušníkovi alebo mladšiemu či neskúsenému vodičovi.

 

Rýchlostný limit 180 km/h spolu s technológiou Care Key vysielajú silný signál o nebezpečenstvách prekračovania rýchlosti a podčiarkujú postavenie spoločnosti Volvo Cars ako svetového lídra v oblasti bezpečnosti. Obe funkcie sú dôkazom toho, ako môžu výrobcovia automobilov prevziať aktívnu zodpovednosť v úsilí o dosiahnutie nulovej bilancie smrteľných dopravných nehôd tým, že podporia lepšie správanie vodičov za volantom.

 

„Sme presvedčení, že výrobca automobilov je zodpovedný za zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol Malin Ekholm, riaditeľ Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo Cars. „Naša technológia obmedzujúca rýchlosť a dialóg, ktorý vyvolala, sú v súlade s týmto zmýšľaním. Obmedzenie rýchlosti a bezpečnostný kľúč Care Key pomáhajú ľuďom zamyslieť sa a uvedomiť si, že prekračovanie rýchlosti je nebezpečné. Zároveň im umožňujú zostať pokojnejšími a podporujú lepšie správanie za volantom.“

 

Obmedzenie najvyššej rýchlosti sa už od svojho ohlásenia ukázalo ako kontroverzný krok. Niektorí pozorovatelia spochybňujú právo výrobcov automobilov zavádzať takéto obmedzenia prostredníctvom dostupnej technológie.

 

Spoločnosť Volvo Cars sa napriek tomu domnieva, že je jej povinnosťou ako priekopníka v oblasti bezpečnosti pokračovať v tejto tradícii a viesť diskusiu o právach a povinnostiach výrobcov automobilov konať tak, aby v konečnom dôsledku zachraňovali ľudské životy, aj keby to malo znamenať stratu potenciálnych zákazníkov.

 

Problém prekračovania rýchlosti spočíva v tom, že nad hranicou určitej rýchlosti nie sú bezpečnostné technológie vo vozidle ani inteligentná infraštruktúra postačujúce na to, aby v prípade dopravnej nehody dokázali zabrániť vážnym zraneniam či obetiam na životoch.

 

Práve preto sú vo väčšine západných krajín zavedené rýchlostné obmedzenia. Napriek tomu neustále dochádza k ich porušovaniu a všadeprítomné prekračovanie rýchlosti je jednou z najčastejších príčin úmrtí na cestách. Pokuty za prekročenie rýchlosti dodnes dostávajú milióny vodičov a tento trend sa opakuje každý rok.

 

Výskumy ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti nedostatočne chápu nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie prekračovanie povolenej rýchlosti. V dôsledku toho mnohí často jazdia príliš rýchlo a nedostatočne prispôsobujú rýchlosť jazdy dopravnej situácii.

 

Bezpečnosť na cestách okrem prekračovania rýchlosti významne ohrozuje aj jazda pod vplyvom omamných látok a rozptýlenie vodiča. Tieto dva faktory predstavujú zostávajúce biele miesta vo vízii spoločnosti Volvo Cars o budúcnosti bez smrteľných nehôd a vážnych zranení na cestách. V rámci svojej práce v oblasti bezpečnosti preto podniká kroky na riešenie všetkých troch aspektov ľudského správania a pripravuje ďalšie prvky a funkcie, ktoré v tomto smere zavedie vo svojich budúcich vozidlách.

 

Nová generácia vozidiel Volvo bude vybavená technológiou LiDAR od spoločnosti Luminar pre bezpečné autonómne riadenie

Posted by Alexandra

 

 

Spoločnosť Volvo Cars, svetový líder v oblasti automobilovej bezpečnosti, prichádza s novým bezpečnostným a technologickým štandardom v rámci spolupráce s technologickou firmou Luminar, ktorá pre najnovšiu generáciu vozidiel Volvo poskytne svoju prvotriednu technológiu LiDAR a technológiu vnímania okolia.

 

 

Vďaka tomuto partnerstvu sa na diaľnice onedlho dostane prvá technológia plne autonómneho riadenia od spoločnosti Volvo a vzájomná spolupráca zároveň dláždi cestu budúcemu vývoju aktívnej bezpečnosti.

 

Nová generácia modulárnej architektúry vozidiel SPA 2 od spoločnosti Volvo Cars bude k dispozícii s hardvérom pripraveným na autonómne riadenie od začiatku výroby v roku 2022, pričom technológia LiDAR od spoločnosti Luminar bude plne integrovaná do strechy vozidla.

 

Softvér vozidiel na báze architektúry SPA 2 sa bude aktualizovať bezdrôtovo. Ak sa zákazníci rozhodnú pre toto riešenie, bude aktivovaná tzv. funkcia diaľničného pilota, ktorá umožňuje plne autonómnu jazdu po diaľnici. Funkcia sa vo vozidle aktivuje hneď, ako bude preverená ako bezpečná pre jednotlivé zemepisné polohy a podmienky.

 

„Autonómne riadenie má potenciál byť jednou z najlepších technológií v dejinách, ktorá – ak sa zavedie spoľahlivo a bezpečne – bude zachraňovať ľudské životy,“ uviedol Henrik Green, technologický riaditeľ spoločnosti Volvo Cars. „A poskytnúť víziu, ktorú budú potrebovať naše budúce vozidlá na to, aby dokázali robiť bezpečné rozhodnutia, je dôležitý krok týmto smerom.“

 

Spoločnosti Volvo Cars a Luminar skúmajú okrem funkcie diaľničného pilota aj úlohu technológie LiDAR pri vylepšovaní budúcich pokročilých asistenčných systémov pre vodiča (ADAS). Všetky budúce automobily s architektúrou SPA2 by mohli byť potenciálne vybavené senzorom LiDAR už v štandardnej výbave.

 

Základom technológie z dielne spoločnosti Luminar sú vysokovýkonné senzory LiDAR, ktoré na presnú detekciu objektov vysielajú milióny pulzov laserového svetla a skenujú prostredie v 3D režime, čím vytvárajú dočasnú mapu v reálnom čase bez potreby internetového pripojenia.

 

 

Technológia LiDAR je kľúčovým prvkom pri vytváraní automobilov, ktoré sa dokážu bezpečne pohybovať v režime autonómneho riadenia, pretože im poskytuje spoľahlivý výhľad a mieru vnímania okolia, akú samotné kamery a radar poskytnúť nedokážu. LiDAR je ideálnym základom bezpečného rozhodovania v zložitom prostredí pri vysokých rýchlostiach.

 

Na aktiváciu funkcie diaľničného pilota bude technológia vnímania okolia od spoločnosti Luminar skombinovaná so softvérom autonómneho riadenia, kamerami, radarmi a záložnými systémami funkcií, ako je riadenie, brzdenie či napájanie z akumulátora, ktoré budú nainštalované v najnovších automobiloch značky Volvo a vybavením pre autonómne riadenie. Používatelia vozidiel Volvo tak získajú prístup k bezpečnej funkcii plne autonómneho riadenia, ktorú budú môcť využívať pri jazde na diaľnici, ak o to budú mať záujem.

 

„Vaše Volvo bude už čoskoro schopné jazdiť autonómne po diaľnici, pokiaľ vozidlo usúdi, že je to bezpečné,“ uviedol Henrik Green. „V tom okamihu preberá zodpovednosť za riadenie vaše Volvo a vy si môžete oddýchnuť, spustiť oči z cesty a ruky z volantu. Časom budú k dispozícii bezdrôtové aktualizácie, ktoré rozšíria oblasti, kde môže vozidlo samo jazdiť. Pre nás znamená bezpečné zavádzanie autonómneho riadenia jeho postupné zavádzanie.“

 

Spoločnosti Volvo Cars a Luminar zároveň oznámili, že prehlbujú vzájomnú spoluprácu s cieľom spoločne zabezpečiť rozsiahlu industrializáciu a validáciu technológie LiDAR od Luminaru pre sériovú výrobu. Spoločnosť Volvo Cars tiež podpísala dohodu o možnom zvýšení svojho menšinového podielu v spoločnosti Luminar.

 

Pre spoločnosť Luminar, ktorá sídli v kalifornskom Silicon Valley, znamená partnerstvo s automobilkou Volvo Cars vôbec prvé uvedenie jej technológie do sériovej výroby. Je to zásadný krok k dosiahnutiu úspor z rozsahu, ktoré sú potrebné na rozšírenie technológie do väčšej časti automobilového priemyslu.

 

„Spoločnosť Volvo je uznávaná ako priekopník v oblasti automobilovej bezpečnosti a je hnacím motorom štandardizácie v odvetví tých najvyspelejších technológií, ktoré zachraňujú ľudské životy,“ uviedol Austin Russell, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Luminar. „Nová éra bezpečnosti spočíva v autonómnom riadení a spoločnosť Volvo sa opäť ujala vedenia v podobe tohto významného míľnika v rámci celého odvetvia. Vyriešili sme najdôležitejšie otázky týkajúce sa nákladov, výkonu a stupňa autonómneho riadenia, aby sme umožnili sériovú výrobu tejto technológie a spolu so spoločnosťou Volvo ju sprístupňujeme svetu.“