Archive for apríl, 2021

Volvo Cars bude využívať kruhovú ekonomiku, vďaka čomu zníži emisie CO2 a ušetrí miliardy

Posted by Veronika Dudonova

 

Cieľom spoločnosti Volvo Cars je ročná úspora vo výške 1 miliardy SEK a zníženie uhlíkových emisií o 2,5 milióna tony od roku 2025 s využitím princípov kruhovej ekonomiky (obehového hospodárstva).

 

Volvo Cars v rámci svojho dlhodobého cieľa stať sa spoločnosťou kruhovej ekonomiky do roku 2040 vytvorí uzavreté materiálové slučky pre materiály s vysokou produkciou emisií, ako je oceľ a hliník, a zároveň bude repasovať, opravovať, renovovať a opätovne používať diely zo svojich automobilov.

 

Volvo Cars XC40 Recharge battery pack

 

„Spoločnosť Volvo Cars má jeden z najambicióznejších klimatických plánov v automobilovom priemysle a ak máme dosiahnuť naše ciele, musíme zaviesť kruhovú ekonomiku. A to si vyžaduje, aby sme prehodnotili všetko, čo robíme a ako to robíme,“ hovorí Anders Kärrberg, riaditeľ spoločnosti Volvo Cars pre oblasť celosvetovo udržateľného vývoja. „Dôrazne sme sa zamerali na to, aby sme integrovali udržateľnosť do toho, ako uvažujeme a pracujeme ako spoločnosť, a prisudzujeme jej rovnakú dôležitosť ako bezpečnosti, ktorá pre nás vždy bola na prvom mieste.“

 

Spoločnosť Volvo Cars je presvedčená, že aby sa stala kruhovou organizáciou do roku 2040, každý diel v jej vozidlách musí byť navrhnutý, vyvinutý a vyrobený tak, aby sa dal opätovne použiť, či už ho takto použije spoločnosť samotná alebo jej dodávatelia.

 

Volvo Cars sa chce zamerať na efektívne využívanie zdrojov a čo najdlhšie zachovanie hodnoty vytvorenej v materiáloch a komponentoch v rámci celého životného cyklu, a tým optimalizovať používanie materiálov, komponentov a automobilov a eliminovať odpad v tomto procese. To povedie k finančným úsporám a novým tokom príjmov, ako aj k výrazne nižšiemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

 

Volvo Cars XC40 Recharge – details

 

Spoločnosť Volvo Cars už teraz repasuje diely, ako sú prevodovky a motory, s cieľom lepšie využívať materiály a znižovať emisie. V roku 2020 bolo repasovaných asi 40-tisíc dielov, čím sa zabránilo úniku takmer 3-tisíc ton emisií CO2 do ovzdušia. Svoju činnosť v oblasti repasovania chce spoločnosť do roku 2025 viac ako zdvojnásobiť. Aby sa zabezpečilo, že cenný materiál zostane v obehu, spoločnosť Volvo Cars minulý rok recyklovala 95 percent svojho odpadu z výroby. Jeho súčasťou bolo napríklad aj 176-tisíc ton ocele, čím sa zabránilo produkcii takmer 640-tisíc ton CO2.

 

V roku 2020 sa spoločnosť Volvo Cars stala členom nadácie Ellen MacArthur Foundation, poprednej svetovej siete v oblasti kruhovej ekonomiky.

 

„Vítame záväzok spoločnosti Volvo Cars, že bude navrhovať, vyvíjať a vyrábať svoje produkty tak, aby sa dali opätovne použiť. Je veľmi povzbudivé vidieť, že sa vytvára spojenie medzi riešeniami na báze kruhovej ekonomiky, obchodnou stratégiou a znižovaním uhlíkových emisií,“ uviedol Joe Murphy, riaditeľ siete nadácie Ellen MacArthur Foundation. „Kruhová ekonomika ponúka firmám rámec pre životaschopný dlhodobý rast, ktorý bude zároveň prospešný pre celú spoločnosť aj pre životné prostredie.“

 

Nové obchodné modely, ako je napríklad opätovné využívanie akumulátorov z elektrických vozidiel, sú z pohľadu kruhovej ekonomiky veľmi dôležité. Použitím akumulátorov v aplikáciách na skladovanie energie mimo automobilov je možné realizovať nové toky príjmov a úspory nákladov a súčasne predlžovať životnosť samotných akumulátorov.

 

Spoločnosť Volvo Cars spoločne s dodávateľmi a partnermi skúma potenciál sekundárneho využitia svojich vysokonapäťových akumulátorov. Aktuálnym príkladom je jej spolupráca so spoločnosťou BatteryLoop, členom švédskej skupiny Stena Recycling Group, ktorá opätovne využíva akumulátory z automobilového priemyslu.

 

Spoločnosti BatteryLoop a Volvo Cars používajú akumulátory z elektrifikovaných vozidiel Volvo ako systém na ukladanie energie na solárny pohon. Od apríla bude tento systém napájať nabíjacie stanice pre elektrifikované automobily a elektrické bicykle v obchodnom centre švédskej firmy Essity pôsobiacej v oblasti hygieny a zdravia pri Göteborgu.

 

Podobný projekt realizuje Volvo Cars v spolupráci so švédskou spoločnosťou Comsys AB, ktorá pôsobí v odvetví čistých technológií, a európskou energetickou spoločnosťou Fortum. Uvedené firmy sú zapojené do pilotného komerčného projektu, ktorého cieľom je zvýšiť flexibilitu dodávok v jednej z vodných elektrární spoločnosti Fortum vo Švédsku a súčasne prispieť k sekundárnemu využitiu akumulátorov z automobilov. Akumulátory z plug-in hybridných vozidiel značky Volvo budú slúžiť ako stacionárna jednotka na skladovanie energie, ktorá bude pomáhať s dodávkami služieb na rýchle vyváženie energetického systému.

 

Spoločnosť Volvo Cars prostredníctvom týchto a ďalších projektov skúma, ako akumulátory starnú pri opätovnom používaní v rámci sekundárnych aplikácií, ktoré majú podstatne menej agresívny cyklus v porovnaní s používaním v automobiloch. Zároveň jej umožňujú získavať poznatky o komerčnej hodnote akumulátorov po ich použití v automobiloch a identifikovať potenciál budúcich tokov príjmov.


 

Spoločnosť Volvo Car Group v roku 2020

Za finančný rok 2020 zaznamenala spoločnosť Volvo Car Group prevádzkový zisk vo výške 8,5 mld. SEK (14,3 mld. SEK v roku 2019). Tržby spoločnosti v uvedenom období dosiahli 262,8 mld. SEK (274,1 mld. SEK). Za celý rok 2020 dosiahol celosvetový predaj 661 713 vozidiel (705 452), čo je pokles o 6,2 percenta v porovnaní s rokom 2019.

 

O spoločnosti Volvo Car Group

Spoločnosť Volvo Cars bola založená v roku 1927. Dnes je jednou z najznámejších a najuznávanejších automobilových značiek na svete. V roku 2020 predala 661 713 vozidiel približne v stovke krajín sveta. Spoločnosť Volvo Cars je od roku 2010 vo vlastníctve spoločnosti Zhejiang Geely Holding.

 

K decembru 2020 zamestnávala spoločnosť Volvo Cars približne 40-tisíc (41 500) zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sídlo spoločnosti Volvo Cars, vývoj produktov, marketing a administratívne funkcie sú sústredené prevažne vo švédskom Göteborgu. Sídlo spoločnosti Volvo Cars pre APAC je v Šanghaji. Jej hlavné závody na výrobu automobilov sa nachádzajú v Göteborgu (Švédsko), Gente (Belgicko), v štáte Južná Karolína (USA) a čínskych mestách Čcheng-tu a Ta-čching. Motory sa vyrábajú v mestách Skövde (Švédsko) a Čang-ťia-kchou (Čína) a komponenty pre karosérie vo švédskom meste Olofströme.

 

V rámci svojho nového cieľa chce spoločnosť Volvo Cars poskytnúť zákazníkom voľnosť pohybu, a to osobnú, udržateľnú a bezpečnú. Tento cieľ sa odráža v mnohých jej obchodných ambíciách: napríklad do polovice tohto desaťročia chce dosiahnuť, aby polovicu jej predaných vozidiel vo svete predstavovali plne elektrické vozidlá; okrem toho chce realizovať polovicu svojho celosvetového objemu predaja online a tiež nadviazať päť miliónov priamych vzťahov so zákazníkmi. Spoločnosť Volvo Cars sa zaviazala k neustálemu znižovaniu svojej uhlíkovej stopy a jej ambíciou je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040.

 

Popisy a skutočnosti uvedené v tomto tlačovom materiáli sa týkajú medzinárodnej ponuky automobilov spoločnosti Volvo Cars. Popísané funkcie môžu byť voliteľné. Špecifikácie vozidiel sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright © 2020 Volvo Car Corporation (alebo jeho pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia licencií).

„Vozidlá od spoločnosti Volvo Cars budú od roku 2030 čisto elektrické“

Posted by Veronika Dudonova

 

Spoločnosť Volvo Cars sa zaviazala stať sa lídrom na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu prémiových elektromobilov a od roku 2030 plánuje vyrábať len elektromobily.

 

 

Volvo XC40 Recharge P8 AWD in Glacier Silver

 

Spoločnosť potom plánuje predávať iba čisto elektrické vozidlá a postupne vyradiť zo svojho globálneho portfólia všetky vozidlá so spaľovacím motorom vrátane hybridov.

 

Prechod spoločnosti na výrobcu čisto elektrických vozidiel je súčasťou ambiciózneho klimatického plánu, ktorého cieľom je dôsledné znižovanie uhlíkovej stopy počas životnosti vozidiel prostredníctvom konkrétnych opatrení.

 

Rozhodnutie spoločnosti vychádza aj z očakávania, že legislatíva, ako aj rýchle rozšírenie dostupnej vysokokvalitnej nabíjacej infraštruktúry, urýchlia prijatie čisto elektrických automobilov zo strany zákazníkov.

 

Volvo Cars XC40 Recharge – details

 

Posun spoločnosti Volvo Cars na stranu úplnej elektrifikácie je spojený so zvýšeným zameraním na online predaj a komplexnejšiu, atraktívnejšiu a transparentnejšiu ponuku pre zákazníkov pod názvom Care by Volvo. Všetky čisto elektrické modely budú k dispozícii iba online.

 

Plány do roku 2030 predstavujú zrýchlenie stratégie elektrifikácie spoločnosti Volvo Cars, ktorú vyvolal silný dopyt po jej elektrifikovaných vozidlách v posledných rokoch a pevné presvedčenie, že trh so spaľovacími motormi sa zmenšuje.

 

„Aby sme zostali úspešní, potrebujeme rásť a byť ziskoví. Takže namiesto toho, aby sme investovali do zmenšujúceho sa odvetvia, rozhodli sme sa investovať do budúcnosti – do elektrickej a online budúcnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ Håkan Samuelsson. „Plne sa sústredíme na to, aby sme sa stali lídrom v tomto rýchlo rastúcom prémiovom elektrickom segmente.“

 

Spoločnosť Volvo Cars uviedla minulý rok v krajinách na celom svete svoj prvý čisto elektrický automobil – model XC40 Recharge. Spoločnosť dnes neskôr predstaví svoj druhý čisto elektrický automobil – nový model z radu 40.

 

Spoločnosť Volvo Cars v nasledujúcich rokoch uvedie na trh niekoľko ďalších elektrických modelov a ďalšie budú nasledovať. Cieľom spoločnosti je, aby od roku 2025 tvorili 50 % jej globálneho predaja čisto elektrické vozidlá a zvyšok hybridy. Od roku 2030 by malo byť každé predané Volvo čisto elektrické.

 

„Autá so spaľovacím motorom nemajú dlhodobú budúcnosť,“ uviedol technický riaditeľ Henrik Green. „Sme pevne odhodlaní stať sa výrobcom áut výhradne na elektrický pohon a tento prechod by mal nastať do roku 2030. Umožní nám to splniť očakávania našich zákazníkov a stať sa súčasťou riešenia pri boji proti klimatickej zmene.“

 

——————————-

„XC60, najpredávanejší model spoločnosti Volvo Cars, odteraz inteligentnejší než kedykoľvek predtým“

Posted by Veronika Dudonova

 

Spoločnosť Volvo Cars predstavuje rad vylepšení svojho kultového SUV strednej triedy XC60. Jedným z nich je aj nový informačno-zábavný systém s operačným systémom Android so zabudovanými integrovanými aplikáciami a službami Google, vďaka ktorému sa najpredávanejší model značky Volvo stal zatiaľ najinteligentnejším vo svojej existencii.

 

XC60 Model Year 2022

 

Intuitívny informačno-zábavný systém novej generácie ponúka zákazníkom nebývalé možnosti individuálneho prispôsobenia a bezkonkurenčné možnosti pripojenia, ktoré ďalej vylepšuje úplne nový balík digitálnych služieb.

 

Ústredným bodom balíka digitálnych služieb je prístup k aplikáciám a službám Google*, ktoré poskytujú bezkontaktnú pomoc služby Asistent Google, najlepšiu navigáciu v triede prostredníctvom služby Mapy Google a širokú ponuku natívnych palubných aplikácií prostredníctvom obchodu Google Play.

 

Zákazník, ktorý si objedná balík digitálnych služieb, získa prístup ku všetkým službám a funkciám v jeho ponuke. Všetok hardvér potrebný na chod služieb už existuje vo vozidle a všetky potrebné údaje sú obsiahnuté v samotnom balíku**.

 

Volvo Car Group je prvá spoločnosť, ktorá vstúpila do spolupráce s firmou Google, aby do svojich vozidiel integrovala informačno-zábavný systém s operačným systémom Android a zabudovanými aplikáciami a službami Google. Po rokoch úzkej spolupráce na jeho vývoji bude systémom vybavený plne elektrický model XC40 Recharge ako prvý automobil značky Volvo.

 

Ďalším krokom v pokračujúcom zavádzaní informačno-zábavných systémov s operačným systémom Android do vozidiel značky Volvo bude model XC60, ktorý spoločnosť ako svoje stále obľúbené SUV neustále vylepšuje.

 

Volvo Cars brings infotainment system with Google built in to more models

 

Model XC60 sa už viac ako desať rokov drží na vrchole jedného z najkonkurenčnejších segmentov trhu. Od roku 2009 je najpredávanejším vozidlom spoločnosti Volvo Cars, pričom do roku 2020 sa z neho predalo vo svete už viac ako 1,68 milióna kusov***.

 

Len v roku 2020 spoločnosť Volvo Cars predala takmer 200-tisíc kusov modelu XC60, čo predstavovalo takmer 29 percent jej celkového predaja. Z hľadiska podielu na trhu to bol najobľúbenejší automobil európskeho segmentu luxusných SUV strednej triedy a v rovnakom segmente svetového trhu sa umiestnil v prvej päťke.

 

Za posledné desaťročie bol model Volvo XC60 ocenený množstvom medzinárodných cien v rôznych kategóriách od dizajnu až po bezpečnosť, pričom jedným z jeho najvýznamnejších úspechov bol zisk titulu Svetové auto roka v roku 2018.

 

Pokiaľ ide o aktualizáciu bezpečnostných systémov, model XC60 je odteraz vybavený najnovšou senzorovou platformou na báze najnovších pokročilých asistenčných systémov na podporu riadenia (ADAS) od spoločnosti Volvo Cars. Ide o moderný modulárny systém aktívnej bezpečnosti, ktorý obsahuje celý rad radarov, kamier a ultrazvukových snímačov.

 

Táto platforma umožnila vyvinúť a zaviesť do modelu XC60 systémy aktívnej bezpečnosti, ako je detekcia iných účastníkov cestnej premávky, funkcia automatického brzdenia či systém predchádzania nehodám. Prostredníctvom funkcie Pilot Assist umožňuje tiež jemnú podporu riadenia zo státia až po diaľničné rýchlosti.

 

Hoci tie najväčšie zmeny modelu XC60 sa udiali hlboko vo vnútri, jemné úpravy vykonali aj dizajnéri na vonkajšej strane vozidla. Výsledkom je nová mriežka chladiča, nové predné nárazníky, nové farby karosérie a ponuka kolies.

 

Nové materiály interiéru, vrátane možností luxusnej úpravy bez kože, ako aj ponuka textilného čalúnenia City Weave, ponúkajú ďalšie možnosti individuálneho prispôsobenia vozidla.

 

Volvo XC60 modelového roku 2022 sa začne vyrábať koncom mája.

——————————-

Volvo Cars prináša informačno-zábavný systém so zabudovanou službou Google do ďalších modelov

Posted by Veronika Dudonova

 

Spoločnosť Volvo Cars pokračuje v zavádzaní nového informačno-zábavného systému s operačným systémom Android so zabudovanou službou Google do modelov XC60, S90, V90 a V90 Cross Country* v rámci širšej aktualizácie svojho modelového portfólia.

 

Volvo Cars brings infotainment system with Google built in to more models

 

Systém, vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Google, prináša nové poňatie podstaty informačno-zábavného systému vozidiel a charakterizuje ho používateľsky prívetivé rozhranie a bezkonkurenčné možnosti pripojenia.

 

Volvo Car Group je prvá spoločnosť, ktorá vstúpila do spolupráce s firmou Google, aby do svojich vozidiel integrovala informačno-zábavný systém s operačným systémom Android a zabudovanými aplikáciami a službami Google. Prvým vozidlom značky Volvo, ktoré bude systémom vybavené, sa stal plne elektrický model XC40 Recharge.

 

Spoločnosť Volvo Cars zároveň uvádza aj balík digitálnych služieb so zabudovanými aplikáciami a službami Google*, ktorý bude v ponuke pre všetky vozidlá značky Volvo s informačno-zábavným systémom na báze operačného systému Android. Cieľom je poskytnúť zákazníkom rovnakú skúsenosť, na akú sú zvyknutí vo svojich mobilných telefónoch, no prispôsobenú bezkontaktnej interakcii počas jazdy.

 

Balík digitálnych služieb obsahuje prístup k aplikáciám a službám Google**, aplikáciu Volvo On Call a bezdrôtovú nabíjačku telefónov, ako aj všetky údaje potrebné na chod uvedených služieb***.

 

Aplikácie a služby Google poskytujú bezkontaktnú pomoc služby Asistent Google, najlepšiu navigáciu v triede prostredníctvom služby Mapy Google a široký ekosystém natívnych palubných aplikácií prostredníctvom obchodu Google Play, vďaka čomu vylepšujú funkčnosť celého informačno-zábavného systému.

 

Vďaka službe Asistent Google môžu vodiči vykonávať potrebné úkony pomocou hlasu, a sústrediť sa pritom na cestu pred sebou. Takto majú možnosť napríklad ovládať teplotu, nastaviť cieľ cesty, prehrávať hudbu a podcasty či odosielať správy – a nespustiť pritom ruky z volantu.

 

Volvo Cars brings infotainment system with Google built in to more models

 

Hudobné a mediáne aplikácie optimalizované a prispôsobené pre automobily budú v ponuke prostredníctvom obchodu Google Play. Služba Mapy Google bude poskytovať aktuálne mapy a údaje o premávke.

 

Okrem nového informačno-zábavného systému sú spomenuté modely vozidiel aktualizované aj o najnovšie pokročilé asistenčné systémy na podporu riadenia (ADAS). Ide o moderný modulárny systém aktívnej bezpečnosti, ktorý obsahuje celý rad radarov, kamier a ultrazvukových snímačov.

 

K ďalším aktualizáciám portfólia patria nové farby karosérie a výber čalúnenia, ako aj možnosť vybavenia interiéru bez kože pre všetky modely série 60. Interiér bez kože je k dispozícii aj pre model XC40 Recharge.

 

Aktualizácia modelového portfólia sa časovo zhoduje s oznamom spoločnosti Volvo Cars, že jej plne elektrický model Volvo XC40 Recharge bude odteraz v ponuke výlučne online ako súčasť jej novej obchodnej stratégie, o ktorej informovala nedávno.

 

V rámci novej stratégie sa chce Volvo Cars stať do roku 2030 spoločnosťou s plne elektrickým sortimentom automobilov, ktoré budú v ponuke iba online. Bude intenzívne investovať do svojich online predajných kanálov, pričom sa zameria na jednoduchý a pohodlný spôsob ponuky luxusných elektrických vozidiel.

 

Plne elektrický model XC40 – a neskôr aj čerstvo predstavený model C40 Recharge – budú v ponuke prostredníctvom vlajkového online obchodu volvocars.com. Ten bude následne prepracovaný tak, aby ponúkal zákazníkom zjednodušený proces nákupu, transparentné ceny a široký výber predkonfigurovaných elektrických vozidiel s cieľom skrátiť dodacie lehoty.

Jazdené vozidlá sú populárnejšie ako nové. Nerozhoduje o tom iba cena

Posted by Veronika Dudonova

 

Najbezpečnejší a najvýhodnejší spôsob, ako kúpiť „jazdenku“, ponúka program predaja preverených automobilov. Spolu s výhodnou cenou vám v T.O.P. AUTO Bratislava poskytneme doplnkové služby na takej úrovni ako pri kúpe nového automobilu.

 

 

Jazdené autá sú čoraz populárnejšie. Podľa prieskumu až 74 % vodičov preferuje kúpu jazdenky vozidla pred novým. Do veľkej miery za to môže aj pandémia koronavírusu, ktorá obrátila celý automobilový trh hore nohami. Automobilky nevyrábajú toľko vozidiel, ponuka áut nerastie a nestačí dopytu.

 

Výrazne populárnymi sa stali najmä zánovné ojazdené automobily, pri ktorých sú ekonomické výhody nesporné. Už pri bežných modeloch sa úspora oproti novému autu pohybuje v priemere medzi 20 až 30 %. U prémiových a luxusných áut to môže byť až 50 % v porovnaní s ich pôvodnou hodnotou.

 

Vysoký dopyt spôsobil bohužiaľ aj to, že sa na Slovensko dovážajú aj staršie a menej spoľahlivé autá ako pred pandémiou. Dôležité preto je jasne vedieť, aký je pôvod a história vozidla.

 

Jedným z najistejších a najvýhodnejších spôsobov, ako kúpiť ojazdený automobil, je zakúpenie prevereného vozidla s garantovanou servisnou históriou a nájazdom kilometrov.

 

 

Práve na takomto systéme je postavený aj predaj jazdených vozidiel Volvo v T.O.P. AUTO Bratislava. V spolupráci s Martinom Havelcom – odborníkom na predaj jazdených vozidiel Volvo, sme sa pozreli na konkrétne benefity tejto ponuky.

 

Vozidla s garantovanou históriou

 

V T.O.P. AUTO Bratislava sa špecializujeme na predaj jazdených vozidiel Volvo dovezených priamo z Volvo fabriky zo Švédska. Ide o jazdené vozidlá s jasným pôvodom, kde je precízne vysledovaná história každého kusu až k pôvodným továrenským záznamom.

 

„Tieto vozidlá sú vždy mladšie ako päť rokov a majú najazdených menej ako 150-tisíc kilometrov,“ hovorí Havelec.

 

Autá prechádzajú dôkladnou kontrolou

 

Vozidlá Volvo prechádzajú dôkladným testovaním. V servise T.O.P. AUTO Bratislava sú technikmi podrobené viac ako sto kontrolám a modernizované pomocou aktualizácie príslušného softvéru na najnovšiu verziu. Takto v 100-percentnom stave sú pripravené na opätovný predaj.

 

Volvo XC60 D4 190 PS AWD AT8 Inscription Polestar s cenovým bonusom 26 880 eur.

 

„Ide o najlepšie preverené vozidlá Volvo, ktoré je možné kúpiť v rámci segmentu jazdených áut. Do rúk vám tak vaše vysnívané elegantné SUV či všestranné kombi odovzdávame na najvyššej možnej technickej úrovni,” hodnotí Havelec.

 

Minimálne 12 mesačná záruka

 

„Za kvalitou a spoľahlivosťou vozidiel Volvo si stojíme. Preto k vášmu vozidlu ponúkame minimálne dvanásť mesiacov záruky s neobmedzeným nájazdom. Tá vám prináša rovnaké výhody a pocit istoty ako záruka na nové vozidlá. Pri niektorých modeloch si môžete záruku predĺžiť dokonca až na päť rokov od prvého prihlásenia vozidla.”

 

Doplnkové služby

 

Jazdené vozidlá Volvo sú kompletne pripravené na registráciu úplne rovnako, ako tomu je pri novom aute.

 

„Delegovať na nás môžete administratívu spojenú s kúpou auta ako vypísanie zmlúv, fakturácia či odhlásenie a prihlásenie vozidla. Ak nechcete mať žiadne starosti, vieme sa postarať o všetky potrebné úkony a odovzdať vám spolu s kľúčmi a dokladmi aj vozidlo s novou ŠPZ,” vymenúva Havelec doplnkové služby programu predaja preverených jazdeniek.

 

Volvo V60 T6 310PS AWD AT8 Momentum Pro Edition s cenovým bonusom 34 040 eur.

 

„Postarať sa vieme o všetky štandardné úkony rovnako ako by ste kupovali nové vozidlo. Či už je to poistenie, lízing alebo montáž doplnkov či ťažného zariadenia,” dopĺňa.

 

Na úver aj na lízing

 

„Pomocou VÚB Leasingu má záujemca o jazdené vozidlo k dispozícii viacero možností financovania ako finančný lízing a úver, či možnosti poistenia, ktoré sa nijak neodlišujú od toho, keď kupujete nové auto,” hovorí Havelec.

 

„Zároveň je možné použiť vaše súčasné vozidlo ako finančnú protihodnotu, a to aj inej značky ako Volvo. Pri každom vozidle je možné uplatniť aj odpočet DPH,” dodáva Havelec na záver.

 

Volvo V60 T6 310PS AT8 Momentum Advanced Edition s cenovým bonusom 23 880 eur.

 

Ak o kúpe prevereného zánovného vozidla značky Volvo vážne uvažujete, určite si nenechajte ujsť našu ponuku.