DOŽIVOTNÁ SPOTREBITEĽSKÁ ZÁRUKA NA DIELY

Kvalita a istota

 

S doživotnou zárukou na náhradné diely pre osobné automobily značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty) budú zadarmo opravené alebo vymenené pokazené diely kryté zárukou a to po celú dobu, čo budete vozidlo vlastniť. Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené výrobnou vadou náhradného dielu.

 

Detailné podmienky doživotnej záruky na diely nájdete tuPre váš väčší pokoj

Keď zveríte svoje vozidlo autorizovanému servisu Volvo a zakúpite si náhradný diel Volvo, získate právo na poskytnutie našej doživotnej záruky na náhradné diely (Customer Lifetime Parts Warranty). Keď teda dovolíte odborne vyškoleným technikom autorizovaných servisov Volvo opraviť vaše vozidlo s použitím originálnych dielov, vždy získate väčší pocit pokoja bez ohľadu na to, koľko kilometrov so svojím vozidlom najazdíte.

Kontaktujte náš servis
Dostupné len v autorizovaných servisoch značky Volvo

Volvo poskytuje záruku na to, že všetky náhradné diely zakúpené a namontované na vaše vozidlo budú v autorizovanom servise Volvo bez problémov spôsobených výrobnou chybou náhradného dielu. Zárukou sú kryté aj náklady na prácu nutnú na vykonanie výmeny náhradného dielu krytého zárukou. Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, bežne opotrebované a mechanicky poškodené súčiastky ani na spotrebný materiál. Na výmenu náhradných dielov, pri ktorých došlo k poškodeniu pôsobením vonkajších vplyvov, sa záruka nevzťahuje.

Kontaktujte náš servis