Doživotná spotrebiteľská záruka
na náhradné diely

Kvalita a istota

S doživotnou zárukou na náhradné diely pre osobné automobily značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty) budú zadarmo opravené alebo vymenené pokazené diely kryté zárukou a to po celú dobu, čo budete vozidlo vlastniť. Záruka sa vzťahuje na poruchy spôsobené výrobnou vadou náhradného dielu.

Pre váš väčší pokoj

Keď zveríte svoje vozidlo autorizovanému servisu Volvo a zakúpite si náhradný diel Volvo, získate právo na poskytnutie našej doživotnej záruky na náhradné diely (Customer Lifetime Parts Warranty). Keď teda dovolíte odborne vyškoleným technikom autorizovaných servisov Volvo opraviť vaše vozidlo s použitím originálnych dielov, vždy získate väčší pocit pokoja bez ohľadu na to, koľko kilometrov so svojím vozidlom najazdíte.

Dostupné len v autorizovaných servisoch značky Volvo

S doživotnou zárukou na náhradné diely budú zadarmo opravené alebo vymenené vadné diely kryté zárukou, a to po celú dobu, čo budete vozidlo vlastniť. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené výrobnou chybou náhradného dielu. Zárukou sú kryté aj náklady na prácu nutnú na vykonanie výmeny náhradného dielu krytého zárukou. Záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo, bežne opotrebované a mechanicky poškodené súčiastky ani na spotrebný materiál. Na výmenu náhradných dielov, pri ktorých došlo k poškodeniu pôsobením vonkajších vplyvov, sa záruka nevzťahuje.