Objednávka servisu
Zarezervujte si termín servisnej prehliadky online.
Dôvod servisu *
Model *
Rok výroby *
VIN číslo *
EČV *
Evidenčné čislo vozidla
Stav kilometrov *
Prevádzka *
Výber prevádzky servisu Volvo v Bratislave
Subjekt *
Názov firmy *
IČO *
Meno *
Priezvisko *
E-mail *
Telefon *
Preferovaný dátum *
Preferovaný dátum a čas je len orientačný údaj. Vami navrhovaný termín musí potvrdiť náš prijímací technik servisu.
Preferovaný čas *
Správa pre servis

Pri návšteve servisu si pripravte servisnú knižku, technický preukaz a aktuálny stav km. vášho vozidla. Ďakujeme.

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) na marketingové účely (zasielanie newslettra, informácií o ponuke tovarov a služieb, novinkách, výhodných ponukách, zľavových akciách, spotrebiteľských súťažiach a podujatiach prevádzkovateľa T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., v súlade s podmienkami upravenými v Zásadách ochrany osobných údajov..

Prehlasujem, že som bol oboznámený s obsahom zásad ochrany osobných údajov a s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.