18. novembra 2021

Koncept trvalej udržateľnosti Volvo pozná riešenia a predstavilo aj plán do budúcnosti


18. novembra 2021

Koncept trvalej udržateľnosti Volvo pozná riešenia a predstavilo aj plán do budúcnosti

 

Popri elektrifikácii svojej modelovej flotily, bezpečnosti a dizajne, je automobilka Volvo dlhodobo aj na úplnom vrchole v oblasti používania a vizuálu udržateľných materiálov v interiéri Volvo vozidiel.

 

Nahradiť materiály ako koža niečím novým a pritom nemusieť hľadať kompromisy v pohľadovom, vnemovom či pocitovom luxuse interiérov áut, je úloha nemalá. Aj v tomto smere ale Volvo dokazuje, že kde je vôľa, je aj cesta a že zodpovedná práca so sebou prináša zodpovedné riešenia.

 

Materiály budúcnosti

 

Materiálový vývoj pre interiéry je jedna z najdynamickejších oblastí vývoja v automobilovom priemysle vôbec, ale nie je žiadnou novinkou. Už teraz ponúka viaceré skvelé riešenia pre najvyššiu kvalitu interiérov vyrobených z materiálov, ktoré do tohto konceptu zapadajú intuitívne, ale aj z takých, o ktorých by sme to bežne nepovedali.

 

Vysokokvalitný interiér budúcnosti  je  založený na recyklovaných materiáloch, bio mäsových kompozitoch,  rôznych typoch prémiových textílií a vlnených zmesí (samozrejme z vlny pochádzajúcej zo zodpovedných zdrojov).

 

Príkladom zásadného postupu vývoja nových materiálov v prípade automobilky Volvo je interiér s názvom Nordico. Bude debutovať v ďalšej generácii plne elektrických modelov a pozostáva z textílií vyrobených z recyklovaného materiálu, ako sú PET fľaše, bio materiál z trvalo udržateľných lesov vo Švédsku a Fínsku, či korkových zátok recyklovaných z vinárskeho priemyslu.

 

 

Nové modely úplne bez kože

 

Dôležitou témou v interiérových materiáloch je koža. Tie, ktoré sú dodávané spoločnosti Volvo Cars, sú už v súčasnosti získavané zodpovedne – ako vedľajší produkt hovädzieho priemyslu. Avšak aj takáto forma získavania kože vplýva na celkovú produkciu emisií skleníkových plynov, odlesňovanie a blaho zvierat a preto bude automobilka postupne znižovať používanie materiálov obsahujúcich živočíšne produkty. Okrem kože napríklad aj niektoré plasty, gumy, mazivá a lepidlá, ktoré tiež obsahujú produkty z dobytka.

 

Samozrejme, svojim zákazníkom bude Volvo aj naďalej prinášať svoje povestne známe a nadštandardné interiéry. Spoločnosť Volvo Cars Jneustále hľadá a vyvíja nové vysokokvalitné udržateľné a etické zdroje pre tvorbu nových materiálov. Ako hovorí jeden z odborníkov na udržateľnosť automobilky, Stuart Templar, “nájdenie produktov a materiálov, ktoré podporia blaho zvierat je výzvou, ale to nie je dôvod na to, aby sme sa tejto dôležitej téme vyhli.”

 

 

Zmena vyžiadaná zákazníkmi

 

Definícia prémiovosti a luxusu sa neustále vyvíja. Zmenu iniciujú jednak dizajnéri smerom, ktorý sa nazýva Vedomý Dizajn (Conscious Design), v rámci ktorého dizajnéri luxusných produktov z celého sveta aktívne siahajú po vysokokvalitných ale zároveň udržateľných a zodpovedne získavaných materiáloch budúcnosti.

 

Takáto forma zmeny však pramení aj zo strany klientov. Tí sa citlivo pozerajú na témy udržateľnosti, etiky pri výrobe a zodpovedné získavanie zdrojov tak zohráva vedomú úlohu aj pri tom, ako si vyberajú produkty.

 

Tento posun vo vnímaní reflektuje Volvo svojim zameraním sa na obehové hospodárstvo a vytváranie stále udržateľnejších áut. Ako to vyzerá v praxi dokumentuje už spomenutý interiér typu Nordico.

 

Zodpovedná práca na udržateľnej budúcnosti

 

Udržateľnosť je dlhodobo zásadným pilierom filozofie automobilky a je vidieť, že aj jej konanie je v súlade s týmto pilierom.

 

Volvo sa všeobecne zložitým témam nevyhýba a aj my v T.O.P. AUTO Bratislava máme za to, že téma trvalej udržateľnosti a použitie šetrných materiálov, má veľmi pozitívny ohlas aj u vás, našich klientov. To si veľmi vážime a vám, našim klientom, za vašu podporu veľmi pekne ďakujeme.

 

Aktuálne informácie o rozvoji parametru udržateľnosti modelov Volvo nájdete na webstránke a na našich sociálnych sieťach T.O.P. AUTO Bratislava, alebo sa po informácie zastavte osobne v jednom z našich dvoch showroomov. Na Rožňavskej ulici v Bratislave alebo v najväčšom a najmodernejšom showroome Volvo na Slovensku – Volvo Bory.

 

S našimi klientmi sa zhovárame aj o trvalej udržateľnosti a o smerovaní našej značky – pre budúce generácie.

 

Foto: Volvo Cars a T.O.P. AUTO Bratislava