Spoločnosť Volvo Cars plánuje v rámci nového ambiciózneho klimatického programu radikálne znížiť emisie uhlíka

 

Spoločnosť Volvo Cars dnes predstaví jeden z najambicióznejších plánov v automobilovom priemysle. Od roku 2018 do roku 2025 chce o 40 % znížiť uhlíkovú stopu, ktorú vozidlo zanechá počas životnosti. Toto je prvý konkrétny krok spoločnosti Volvo Cars stať sa do roku 2040 klimaticky neutrálnou firmou.

 

 

Plán obsahuje konkrétne opatrenia v súlade s globálnou parížskou klimatickou dohodou z roku 2015, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia nad úroveň pred érou industrializácie.

 

Ambície spoločnosti Volvo Cars do roku 2040 siahajú nad rámec riešenia problémov s emisiami výfukových plynov prostredníctvom úplnej elektrifikácie, čo je ďalšia oblasť, v ktorej sa spoločnosť dostala do popredia. Bude sa zaoberať aj emisiami uhlíka vo svojej sieti výrobných závodov, v širších prevádzkach, v dodávateľskom reťazci a prostredníctvom recyklácie a opätovného použitia materiálov.

 

Najbližší krok pri plnení cieľov do roku 2040 je implementácia súboru ambicióznych a okamžitých opatrení v úsilí o zníženie stopy CO2 z hľadiska životného cyklu vozidla o 40 % medzi rokmi 2018 a 2025. Spoločnosť si taktiež stanovila cieľ, aby v tom čase bola jej globálna výrobná sieť klimaticky úplne neutrálna.

 

„Našu spoločnosť transformujeme prostredníctvom konkrétnych akcií, nie symbolických záväzkov,“ uviedol Håkan Samuelsson, generálny riaditeľ. „Takže v spoločnosti Volvo Cars sa budeme venovať tomu, čo vieme ovplyvniť, čiže naše prevádzky a emisie výfukových plynov našich vozidiel. Vyzveme našich dodávateľov a odvetvie energetiky, aby sa k nám pripojili pri snahe dosiahnuť klimaticky neutrálnu budúcnosť.“

 

 

Pri snahe o dosiahnutie výrazného 40-percentného zníženia emisií CO2 na vozidlo do roku 2025 spoločnosť navrhla niekoľko postupov pre rôzne časti svojich prevádzok. Známy je prominentný cieľ predávať na celom svete do roku 2025 50 % čisto elektrických automobilov, ktorý sa v rokoch 2018 až 2025 prejaví v 50 % znížení emisií uhlíka na vozidlo.

 

Medzi ďalšie krátkodobé ambície patrí zníženie emisií CO2 o 25 % v globálnom dodávateľskom reťazci do roku 2025, 25 % podiel recyklovaných plastov v nových modeloch Volvo do roku 2025 a 25 % zníženie emisií uhlíka, ktoré pochádzajú z celkových činností spoločnosti vrátane výroby a logistiky.

 

Spoločnosť Volvo Cars je prvým konvenčným výrobcom automobilov, ktorý sa zaviazal k úplnej elektrifikácii a postupnému vyraďovaniu vozidiel poháňaných iba spaľovacím motorom. Od tohto roku bude každý nový uvedený model značky Volvo v ponuke aj s elektrifikáciou pohonu a spoločnosť dnes tiež uvádza na trh prvý čistý elektromobil – model XC40 Recharge. Spoločnosť Volvo Cars zverejní priemernú uhlíkovú stopu každého nového modelu počas jeho životnosti, počnúc modelom XC40 Recharge.

 

Volvo XC40 Recharge je prvé vozidlo z nového modelového radu Recharge spoločnosti Volvo Cars. Označenie „Recharge“ sa stane ústredným názvom všetkých nabíjateľných modelov Volvo s čisto elektrickým a plug-in hybridným pohonom. Cieľom modelového radu Recharge je ďalej zvyšovať predaj elektrifikovaných vozidiel spoločnosti Volvo Cars a prostredníctvom stimulov povzbudzovať vodičov plug-in hybridných vozidiel, aby v čo najväčšej miere využívali režim Pure.

 

 

 

 

Zdieľať