Volvo Cars umiestni do vozidiel vnútorné kamery v rámci intervencie proti opitosti a rozptyľovaniu vodičov počas jazdy

Spoločnosť Volvo Cars predstavila nový krok vo svojom ambicióznom pláne skoncovať so smrteľnými nehodami vo svojich vozidlách a pristúpila k riešeniu problému opitosti a rozptyľovania vodičov za volantom.

 

 

Okrem jazdy nepovolenou rýchlosťou, proti ktorej je spoločnosť Volvo Cars odhodlaná bojovať obmedzením najvyššej rýchlosti svojich vozidiel, sú ďalšími dvoma najväčšími hrozbami pre bezpečnosť na cestách jazda pod vplyvom omamných látok a rozptyľovanie vodičov za volantom. Tieto tri oblasti predstavujú hlavné „medzery“ na ceste k nulovej úmrtnosti na cestách, ktorá je hlavnou víziou spoločnosti Volvo Cars, a vyžadujú si, aby sa v rámci úsilia o posilnenie bezpečnosti zamerala pozornosť aj na ľudské správanie.

 

Napríklad údaje o dopravných nehodách z amerického Úradu pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) ukazujú, že takmer 30 percent všetkých smrteľných dopravných nehôd v USA v roku 2017 mali na svedomí opití vodiči.

 

Graf – nebezpečné správanie má následky

 

Spoločnosť Volvo Cars zastáva názor, že problém opitosti a rozptyľovania vodičov počas jazdy by sa mal riešiť inštalovaním vnútorných kamier a ďalších senzorov, ktoré budú sledovať vodiča a umožnia vozidlu zasiahnuť v prípade, ak zjavne opitý alebo rozptýlený vodič nebude reagovať na výstražné upozornenia, čím predstavuje riziko vzniku nehody, ktorej následkom môže byť vážne zranenia alebo smrť.

 

Takouto intervenciou zo strany vozidla by mohlo byť obmedzenie rýchlosti, upozornenie asistenčnej služby Volvo on Call a – ako posledné opatrenie – aktívne spomalenie a bezpečné zaparkovanie vozidla.

 

„Pokiaľ ide o bezpečnosť, naším cieľom je skôr úplne sa vyhnúť dopravným nehodám než len obmedziť ich dopad v prípade bezprostrednej a nevyhnutnej zrážky,” hovorí Henrik Green, hlavný viceprezident spoločnosti Volvo Cars pre výskum a vývoj. “V takomto prípade budú kamery sledovať správanie vodiča, ktoré by mohlo viesť k vážnym zraneniam či dokonca smrti.”

 

K príkladom takéhoto správania môžeme zaradiť úplnú absenciu riadiacich vstupov počas dlhšieho časového úseku, ďalej vodičov, u ktorých systém zaregistruje, že majú dlhšie zatvorené oči alebo schádzajú z vozovky, ako aj extrémne kľučkovanie medzi jazdnými pruhmi alebo neprimerane pomalý reakčný čas.

 

Vyššie popísaný systém sledovania vodiča je dôležitým prvkom, ktorý umožní vozidlu aktívne rozhodovať s cieľom zabrániť dopravnej nehode, ktorej dôsledkom by mohli byť vážne zranenia alebo usmrtenie.

 

„K mnohým nehodám dochádza kvôli opitým vodičom,“ hovorí Trent Victor, profesor na oddelení správania sa vodičov v spoločnosti Volvo Cars. „Niektorí ľudia si stále myslia, že keď si dali drink, môžu riadiť vozidlo, a že to neovplyvní ich schopnosti. Chceme zabezpečiť, aby ľudia neboli vystavovaní nebezpečenstvu v dôsledku intoxikácie.“

 

Vnútorné kamery sa začnú zavádzať na všetkých modeloch Volvo po roku 2020 počnúc novou generáciou platformy vozidiel modulárnej architektúry SPA2 od spoločnosti Volvo. Podrobnosti o presnom počte kamier a ich umiestnení v interiéri vozidiel prenesieme v neskoršej fáze.

 

Dnešné oznámenie spoločnosti by sa malo vnímať spoločne s jej rozhodnutím obmedziť najvyššiu rýchlosť všetkých svojich vozidiel na 180 km/h od modelového roku 2021, čím chce vyslať silný signál o nebezpečenstvách jazdy nad hranicou povolenej rýchlosti.

 

Spoločnosť Volvo Cars chce začať diskusiu o tom, či majú výrobcovia automobilov právo, alebo dokonca povinnosť inštalovať do vozidiel technológiu, ktorá mení správanie ich používateľov. Obmedzenie rýchlosti ako aj inštalácia vnútorných kamier sú príkladom toho, že výrobcovia automobilov môžu prevziať aktívnu zodpovednosť za úsilie dosiahnuť nulovú bilanciu smrteľných dopravných nehôd podporovaním lepšieho správania vodičov za volantom.

 

Spoločnosť Volvo Cars predstavila aj technológiu bezpečnostného kľúča Care Key, ktorá umožňuje majiteľom vozidiel značky Volvo nastaviť obmedzenie najvyššej rýchlosti, než svoje vozidlo požičajú inému používateľovi. Technológiou budú vybavené všetky vozidlá Volvo od modelového roku 2021.

 

Technológia Care Key, monitorovacie kamery, obmedzenie rýchlosti, ako aj existujúce asistenčné systémy pre vodičov – to všetko slúži jedinému cieľu: podporiť bezpečnejšiu jazdu.

Zdieľať