ŠVÉDSKY ZÁVOD NA VÝROBU MOTOROV JE PRVÁ KLIMATICKY NEUTRÁLNA VÝROBNÁ PREVÁDZKA SPOLOČNOSTI VOLVO CARS

Závod spoločnosti Volvo Cars na výrobu motorov, sídliaci vo švédskom meste Skövde, sa stal prvou klimaticky neutrálnou výrobnou prevádzkou tejto automobilky potom, ako od 1. januára 2018 prešiel na vykurovanie z obnoviteľných zdrojov.

Skövde získalo toto postavenie ako prvá prevádzka z globálnej výrobnej siete spoločnosti Volvo Cars. Ide o významný krok smerom k dosiahnutiu vízie automobilky, aby všetky jej výrobné prevádzky vo svete boli do roku 2025 klimaticky neutrálne. Zároveň je Skövde jedným z mála klimaticky neutrálnych automobilových závodov v Európe.

„Našou hlavnou prioritou je zvyšovanie energetickej účinnosti, pričom potrebnú energiu sa snažíme získať z obnoviteľných zdrojov,“ povedal Javier Varela, hlavný viceprezident spoločnosti Volvo Cars pre výrobu a logistiku. „Úspech závodu Skövde znamená významný pokrok v rámci nášho širšieho úsilia minimalizovať našu environmentálnu stopu. Teší nás, že vďaka prechodu ku klimaticky neutrálnej výrobe stojíme v popredí automobilového priemyslu.“

Na základe novej dohody medzi spoločnosťou Volvo Cars a miestnym dodávateľom budú všetky dodávky tepla na vykurovanie závodu v Skövde pochádzať zo spaľovania odpadov, biomasy a recyklovaného biopaliva. A čo sa týka dodávok elektrickej energie, tie sa v Skövde, ako aj v ostatných európskych závodoch automobilky pokrývajú z obnoviteľných zdrojov už od roku 2008.

„Závod v Skövde aj celá spoločnosť Volvo Cars môžu byť na tento okamih právom hrdé,“ povedal Stuart Templar, riaditeľ pre trvalú udržateľnosť. „Starostlivosť o životné prostredie je jednou z našich základných hodnôt. Klimaticky neutrálne výrobné prevádzky, spoločne s naším plánom elektrifikovať všetky nové vozidlá Volvo uvádzané na trh od roku 2019, významnou mierou prispejú k zníženiu našej celkovej uhlíkovej stopy a podporia globálny boj s klimatickým zmenami.“

Spoločnosť Volvo Cars stále hľadá inovačné spôsoby, ako sa priblížiť k svojej vízii pre rok 2025. Napríklad v roku 2016 sa vo výrobnom závode v belgickom Gente sprevádzkovala vykurovacia sústava, ktorá znížila emisie uhlíka o 40 percent, v dôsledku čoho sa ročne do ovzdušia vypustí o 15 000 ton CO2 menej.

„Naďalej budeme aktívne spolupracovať s našimi dodávateľmi energie vo všetkých regiónoch, aby sme našim výrobným závodom zabezpečili lepší prístup k obnoviteľným zdrojom energie,“ povedal Javier Varela.

Zdieľať