Volvo Cars bude využívať kruhovú ekonomiku, vďaka čomu zníži emisie CO2 a ušetrí miliardy

 

Cieľom spoločnosti Volvo Cars je ročná úspora vo výške 1 miliardy SEK a zníženie uhlíkových emisií o 2,5 milióna tony od roku 2025 s využitím princípov kruhovej ekonomiky (obehového hospodárstva).

 

Volvo Cars v rámci svojho dlhodobého cieľa stať sa spoločnosťou kruhovej ekonomiky do roku 2040 vytvorí uzavreté materiálové slučky pre materiály s vysokou produkciou emisií, ako je oceľ a hliník, a zároveň bude repasovať, opravovať, renovovať a opätovne používať diely zo svojich automobilov.

 

Volvo Cars XC40 Recharge battery pack

 

„Spoločnosť Volvo Cars má jeden z najambicióznejších klimatických plánov v automobilovom priemysle a ak máme dosiahnuť naše ciele, musíme zaviesť kruhovú ekonomiku. A to si vyžaduje, aby sme prehodnotili všetko, čo robíme a ako to robíme,“ hovorí Anders Kärrberg, riaditeľ spoločnosti Volvo Cars pre oblasť celosvetovo udržateľného vývoja. „Dôrazne sme sa zamerali na to, aby sme integrovali udržateľnosť do toho, ako uvažujeme a pracujeme ako spoločnosť, a prisudzujeme jej rovnakú dôležitosť ako bezpečnosti, ktorá pre nás vždy bola na prvom mieste.“

 

Spoločnosť Volvo Cars je presvedčená, že aby sa stala kruhovou organizáciou do roku 2040, každý diel v jej vozidlách musí byť navrhnutý, vyvinutý a vyrobený tak, aby sa dal opätovne použiť, či už ho takto použije spoločnosť samotná alebo jej dodávatelia.

 

Volvo Cars sa chce zamerať na efektívne využívanie zdrojov a čo najdlhšie zachovanie hodnoty vytvorenej v materiáloch a komponentoch v rámci celého životného cyklu, a tým optimalizovať používanie materiálov, komponentov a automobilov a eliminovať odpad v tomto procese. To povedie k finančným úsporám a novým tokom príjmov, ako aj k výrazne nižšiemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

 

Volvo Cars XC40 Recharge – details

 

Spoločnosť Volvo Cars už teraz repasuje diely, ako sú prevodovky a motory, s cieľom lepšie využívať materiály a znižovať emisie. V roku 2020 bolo repasovaných asi 40-tisíc dielov, čím sa zabránilo úniku takmer 3-tisíc ton emisií CO2 do ovzdušia. Svoju činnosť v oblasti repasovania chce spoločnosť do roku 2025 viac ako zdvojnásobiť. Aby sa zabezpečilo, že cenný materiál zostane v obehu, spoločnosť Volvo Cars minulý rok recyklovala 95 percent svojho odpadu z výroby. Jeho súčasťou bolo napríklad aj 176-tisíc ton ocele, čím sa zabránilo produkcii takmer 640-tisíc ton CO2.

 

V roku 2020 sa spoločnosť Volvo Cars stala členom nadácie Ellen MacArthur Foundation, poprednej svetovej siete v oblasti kruhovej ekonomiky.

 

„Vítame záväzok spoločnosti Volvo Cars, že bude navrhovať, vyvíjať a vyrábať svoje produkty tak, aby sa dali opätovne použiť. Je veľmi povzbudivé vidieť, že sa vytvára spojenie medzi riešeniami na báze kruhovej ekonomiky, obchodnou stratégiou a znižovaním uhlíkových emisií,“ uviedol Joe Murphy, riaditeľ siete nadácie Ellen MacArthur Foundation. „Kruhová ekonomika ponúka firmám rámec pre životaschopný dlhodobý rast, ktorý bude zároveň prospešný pre celú spoločnosť aj pre životné prostredie.“

 

Nové obchodné modely, ako je napríklad opätovné využívanie akumulátorov z elektrických vozidiel, sú z pohľadu kruhovej ekonomiky veľmi dôležité. Použitím akumulátorov v aplikáciách na skladovanie energie mimo automobilov je možné realizovať nové toky príjmov a úspory nákladov a súčasne predlžovať životnosť samotných akumulátorov.

 

Spoločnosť Volvo Cars spoločne s dodávateľmi a partnermi skúma potenciál sekundárneho využitia svojich vysokonapäťových akumulátorov. Aktuálnym príkladom je jej spolupráca so spoločnosťou BatteryLoop, členom švédskej skupiny Stena Recycling Group, ktorá opätovne využíva akumulátory z automobilového priemyslu.

 

Spoločnosti BatteryLoop a Volvo Cars používajú akumulátory z elektrifikovaných vozidiel Volvo ako systém na ukladanie energie na solárny pohon. Od apríla bude tento systém napájať nabíjacie stanice pre elektrifikované automobily a elektrické bicykle v obchodnom centre švédskej firmy Essity pôsobiacej v oblasti hygieny a zdravia pri Göteborgu.

 

Podobný projekt realizuje Volvo Cars v spolupráci so švédskou spoločnosťou Comsys AB, ktorá pôsobí v odvetví čistých technológií, a európskou energetickou spoločnosťou Fortum. Uvedené firmy sú zapojené do pilotného komerčného projektu, ktorého cieľom je zvýšiť flexibilitu dodávok v jednej z vodných elektrární spoločnosti Fortum vo Švédsku a súčasne prispieť k sekundárnemu využitiu akumulátorov z automobilov. Akumulátory z plug-in hybridných vozidiel značky Volvo budú slúžiť ako stacionárna jednotka na skladovanie energie, ktorá bude pomáhať s dodávkami služieb na rýchle vyváženie energetického systému.

 

Spoločnosť Volvo Cars prostredníctvom týchto a ďalších projektov skúma, ako akumulátory starnú pri opätovnom používaní v rámci sekundárnych aplikácií, ktoré majú podstatne menej agresívny cyklus v porovnaní s používaním v automobiloch. Zároveň jej umožňujú získavať poznatky o komerčnej hodnote akumulátorov po ich použití v automobiloch a identifikovať potenciál budúcich tokov príjmov.


 

Spoločnosť Volvo Car Group v roku 2020

Za finančný rok 2020 zaznamenala spoločnosť Volvo Car Group prevádzkový zisk vo výške 8,5 mld. SEK (14,3 mld. SEK v roku 2019). Tržby spoločnosti v uvedenom období dosiahli 262,8 mld. SEK (274,1 mld. SEK). Za celý rok 2020 dosiahol celosvetový predaj 661 713 vozidiel (705 452), čo je pokles o 6,2 percenta v porovnaní s rokom 2019.

 

O spoločnosti Volvo Car Group

Spoločnosť Volvo Cars bola založená v roku 1927. Dnes je jednou z najznámejších a najuznávanejších automobilových značiek na svete. V roku 2020 predala 661 713 vozidiel približne v stovke krajín sveta. Spoločnosť Volvo Cars je od roku 2010 vo vlastníctve spoločnosti Zhejiang Geely Holding.

 

K decembru 2020 zamestnávala spoločnosť Volvo Cars približne 40-tisíc (41 500) zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sídlo spoločnosti Volvo Cars, vývoj produktov, marketing a administratívne funkcie sú sústredené prevažne vo švédskom Göteborgu. Sídlo spoločnosti Volvo Cars pre APAC je v Šanghaji. Jej hlavné závody na výrobu automobilov sa nachádzajú v Göteborgu (Švédsko), Gente (Belgicko), v štáte Južná Karolína (USA) a čínskych mestách Čcheng-tu a Ta-čching. Motory sa vyrábajú v mestách Skövde (Švédsko) a Čang-ťia-kchou (Čína) a komponenty pre karosérie vo švédskom meste Olofströme.

 

V rámci svojho nového cieľa chce spoločnosť Volvo Cars poskytnúť zákazníkom voľnosť pohybu, a to osobnú, udržateľnú a bezpečnú. Tento cieľ sa odráža v mnohých jej obchodných ambíciách: napríklad do polovice tohto desaťročia chce dosiahnuť, aby polovicu jej predaných vozidiel vo svete predstavovali plne elektrické vozidlá; okrem toho chce realizovať polovicu svojho celosvetového objemu predaja online a tiež nadviazať päť miliónov priamych vzťahov so zákazníkmi. Spoločnosť Volvo Cars sa zaviazala k neustálemu znižovaniu svojej uhlíkovej stopy a jej ambíciou je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040.

 

Popisy a skutočnosti uvedené v tomto tlačovom materiáli sa týkajú medzinárodnej ponuky automobilov spoločnosti Volvo Cars. Popísané funkcie môžu byť voliteľné. Špecifikácie vozidiel sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright © 2020 Volvo Car Corporation (alebo jeho pridružené spoločnosti alebo poskytovatelia licencií).

Zdieľať